31. 10. 2018
ID: 108156

Archivace dokumentů – jak na to i s ohledem na GDPR?

Zdroj: Randls Training

V rámci našeho navýsost praktického školení bychom Vás rádi seznámili s povinnostmi společnosti v oblasti archivace a skartace se zaměřením na dokumentaci v HR oblasti. Dozvíte se, jakým způsobem provést základní analýzu stavu Vaší spisové agendy, jak ji vyhodnotit, jak připravit či upravit interní dokumentaci a jak ji zavést do praxe. Budeme se zabývat i nezbytným zabezpečením archivované dokumentace před jejich zneužitím a organizačními a technickými prostředky, které v této oblasti můžeme využít. Nezapomeneme ani na skartační řády a úpravu podmínek spolupráce s poskytovateli skartačních služeb.

 14. 11. 2018
 9:00 – 13:00
 školicí centrum Randls Training
 Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4

Přihlášku a podrobné informace naleznete >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz