15. 1. 2019
ID: 108732

Bříza & Trubač výrazně posílili svůj tým

Zdroj: Bříza & Trubač

Advokátní kancelář Bříza & Trubač od 1. ledna 2019 posílili dva zkušení právníci, Marta Zavadilová a Tomáš Munzar.

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.,
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D., dokončila v roce 2003 magisterské a v roce 2007 doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během studií absolvovala roční studijní program na Universität Passau. Od roku 2003 pracovala na Ministerstvu spravedlnosti v mezinárodní sekci, mimo jiné na pozici ředitelky mezinárodního odboru, vedoucí oddělení mezinárodního práva civilního a vedoucí oddělení evropského práva civilního. Od roku 2007 externě spolupracovala s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy; od října 2018 zde působí jako odborná asistentka pro mezinárodní právo soukromé na katedře obchodního práva. Hovoří česky, anglicky, německy a francouzsky. 

Mgr. Tomáš Munzar
Mgr. Tomáš Munzar v roce 2016 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2014 pracoval na oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic Ministerstva financí, toto oddělení od ledna 2016 do srpna 2017 také vedl. Od srpna 2017 působí v advokacii, věnuje se generální praxi. Hovoří česky, anglicky, francouzsky a domluví se též španělsky.Klimentská 1216/46
110 00  Praha 1

Tel.:       +420 777 601 114
e-mail:    info@brizatrubac.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz