11. 12. 2019
ID: 110385

Na co si dát pozor u právních překladů?

Zdroj: shutterstock.com

Pojem právní překlad se často zaměňuje za soudní překlad a naopak. Soudní překlad je překlad s razítkem, dodává se spolu s originálním dokumentem a může ho vyhotovit pouze soudní překladatel. Co je tedy právní překlad a na co si u něj dát velký pozor?

Právní překlady jsou jednoduše řečeno překlady právních textů. Patří mezi ně texty ze světa obchodu jako například smlouvy (nájemní smlouva, pracovní smlouva, kupní smlouva) či zakladatelské listiny, překlady pro společnosti jako jsou normy, dokumenty ISO či bezpečnostní předpisy. Dále také soudní dokumenty jako jsou žaloby a rozsudky či vládou vydané texty jako zákony, směrnice a vyhlášky. Právní překlady jsou i všechny úřední dokumenty.

V případě právního překladu hraje přesnost ještě větší úlohu, než při jiných typech odborných překladů. Důležitá je přesná shoda překládaného textu s původním zněním. Už jen jediná záměna slovíčka či nesprávná interpretace ze strany překladatele může vést případně i k prohranému soudnímu sporu. V případě nesprávně přeložených bezpečnostních předpisů může špatně vyhotovený překlad ohrozit i zdraví osob. Proto je obzvláště důležitý výběr dobrého překladatele, či ještě lépe, agentury, která má s právními překlady dlouhodobé zkušenosti. 

Dobrý překladatel by měl mít mimo zkušeností ideálně i právní vzdělání. Zatím co překlad marketingových materiálů či novinového článku dovoluje určitou volnost při překladu, aby se přizpůsobil publiku, právní překlad má přesně stanovená pravidla. Je potřebné zachovat přesnou terminologii.

Při právních překladech se často využívají CAT nástroje. Smlouvy a právní dokumenty často obsahují ustálené spojení a věty, které se vyskytují v mnoha dokumentech. Překladatel je tedy nemusí překládat nanovo, ale neustále využívá ten samý už zažitý překlad.

Doporučujeme tedy zvážit, jak terminologicky náročný je váš právní překlad a nešetřit (časově ani finančně) na dobrém výběru překladatele či překladatelské agentury.

Martin Havlín

PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s. r. o.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz