14. 5. 2012
ID: 83091

Na návštěvě u Weinhold Legal

Zdroj: Weinhold Legal

eFocus

Mezinárodně oceňovaná advokátní kancelář Weinhold Legal má základy v blízké spolupráci s konzultantskými giganty. Nyní si drží samostatnost a na právním poli sklízí úspěchy. A to i přes období ekonomické recese. „Podařilo se nám totiž vyprecizovat“ týmy a teď proto máme ty nejlepší lidi, které jsme chtěli mít,“ říká partner kanceláře, Ondřej Havránek.

     
Fakta    
     
Název:   Weinhold Legal, v. o. s.
Adresa:   Charles Square Center, Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2
Založení:   1996
Právníků:   30
Celkově:   58
Ocenění:    2012 Mergers & Acquisitions Law Firm of the Year in the Czech Republic; Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominována do užšího výběru na ocenění "Chambers Europe for Excellence 2012" pro Českou republiku; „Finance Monthly Global Awards 2012“ v kategorii Corporate Governance Law Firm of the Year pro Českou republiku; Daniel Weinhold se stal v roce 2011 prvním držitelem ocenění AmCham Wings Award Americké obchodní komory v České republice
Rozhovor s JUDr. Ing. Ondřejem Havránkem

Ondřej Havránek

Profilujete se jako kancelář, která neuznává tradiční dělení na domácí a mezinárodní právnické firmy. Jste ale formálně česká kancelář?
„Pokud jde o formální sídlo, tak ano. Pobočku, která je součástí naší korporátní struktury, máme „pouze“ v Bratislavě. Mezinárodní kancelář ve smyslu „něčí dceřiné společnosti“ nejsme.“

Přesto působíte mezinárodně, máte dva partnery, cizince.
„Partnerem je anglický advokát Pav Younis a ještě máme německého advokáta Thilo Hoffmanna, který se stará zejména o německy hovořící klienty. I z hlediska způsobu činnosti, klientely, úzké spolupráce s předními týmy v zahraničí, a koneckonců i interního jazyka, mezinárodní jsme.“

Je v dnešní době nezbytné, aby v sobě měla kancelář zakořeněny mezinárodní prvky?
„Nezbytné to není. Je to pro nás ale výhodou, protože zvlášť u německé klientely bývá výhodou, když můžete nabídnout rodilého mluvčího, který z toho prostředí pochází a můžete klientovi tak lépe zprostředkovat české ekonomické a právní prostředí. Kolega Pav Younis se třeba zaměřuje na Real Estate a má dobré kontakty na irskou klientelu.“

Stírají se rozdíly českou a mezinárodní kanceláří?
„Ano. To prostředí tady v Česku i ve velkých mezinárodních korporacích se změnilo. Trend je takový, že i firmy, které měly v představenstvu osoby ze zahraničních koncernů, si v mezidobí stačily vychovat velmi dobré české manažery, kteří je nahradili.“

Pokud bychom se podívali na historii kanceláře, která se píše od roku 1996, co vy osobně považujete za největší milníky?
„Daniel Weinhold kancelář založil společně s Joelem Schemmelem, americkým advokátem, jako kancelář velmi úzce spolupracující s tehdy celosvětově uznávanou poradenskou společností Arthur Andersen. Vždy to fungovalo tak, že naše kancelář byla právně nezávislá entita, ale s touto společností jsme velmi úzce spolupracovali. Po pádu Enronu ve Spojených státech. Arthur Andersen jako globální organizace skončila. Tím skončilo také fungování systému „Andersen Legal“, což byla síť advokátních kanceláří spolupracujících s Arthur Andersen po světě.“

Jaký to byl systém?
„Byla to perfektně fungující struktura. Existovala zajetá kultura společnosti, jednotné vzory dokumentů, stejná kvalita smluv v Londýně, Praze i Varšavě. Dodnes těžíme z těchto základů, a v tomto smyslu jsme opravdu mezinárodní.“

Jaká byla historie kanceláře dál?
„Po pádu Enronu kolegové zvažovali, co s kanceláří dál. A protože tu byl velmi kvalitní tým právníků, tak byla řada výborných možností. Nakonec kolegové partneři rozhodli, a myslím si, že správně, že si udržíme spolupráci s velkou konzultantskou firmou. A proto jsme se začali spolupráci s Ernst & Young. Na Karlově náměstí, kde sídlíme dodnes.“

Nyní jste docela samostatná jednotka.
„Naprosto samostatná. Abychom mohli poskytovat právní služby klientům zapsaným na americké burze, musíme působit jako nezávislá kancelář. Obrovskou výhodou pro nás je, že se víc než jiní právníci dostaneme k projektům, kde jsou úzce provázána daně a právo. Mám na mysli třeba konkrétně korporátní restrukturalizace, přeshraniční fúze. Tam právníci po několikaleté spolupráci s „daňaři“ už řadu věcí z daní chápou.“

Vy v kanceláři zastupujete dvě praxe – fúze a akvizice, korporátní právo…
„To úplně neplatí. Spíš bych místo korporátního práva dodal litigace a arbitráže. S kolegou Weinholdem jsme společně vedli tým právníků, který zastupoval Českou republiku v několika velkých mezinárodních arbitrážních sporech podle dohod o podpoře investic.“

A které praxe jsou z hlediska kanceláře nejzásadnější?
„Po krizi to začíná vypadat, že nárůst sporové agendy, litigací a arbitráží, je velký. Dokonce jsme v jednu chvíli, poprvé v historii firmy, měli litigace a arbitráže z hlediska alokace lidí na prvním místě. Končila jedna velká arbitráž, na které dělala polovina kanceláře. Jinak se zaměřujeme nejvíc, tak jako většina kanceláří na trhu, na korporátní právo, fúze a akvizice. Velmi se zvedla insolvenční agenda, na kterou bychom se chtěli více zaměřit, protože jsme si v mezidobí posledních dvou let vybudovali tým specialistů. Máme také zkušenost, že insolvenční správci, typicky advokáti s malou samostatnou kanceláří, vyžadují outsourcovat služby při insolvenci na větší advokátní kancelář.“

A klasické oblasti?
„Máme velmi silný pracovně právní tým a Real Estate. Jak vám určitě potvrdí řada mých kolegů, ve „zlatých dobách“ boomu se v nemovitostech velmi dařilo. Po roce 2008 byl trh velmi slabý a skoro nic se nehýbalo. Nyní je patrné drobné oživení.“

V rámci Právnické firmy roku 2011 jste byli vyhodnoceni jako vysoce doporučovaná kancelář v oborech Řešení sporů a arbitráže, Pracovní právo a Bankovnictví a finance.
„Na Bankovnictví a finance jsem zapomněl. To ale vyplývá z mé nátury, není to moje specializace. Ten obor velmi dobře zastupují kolegové Daniel Weinhold a Pavel Jendrulek. Našimi klienty jsou všechny čtyři velké banky působící na českém trhu.“

Krátce bych se vrátil ještě k recesi. Jak moc se na základě krize změnil váš přístup k práci?
„První, co se nabízí, že krize všechny naučila šetřit. Klienti mnohem více dbají na strukturu nastavení odměn právníků, mnohem více než dříve jsou vyžadovány fixní částky tam, kde lze odhadnout čas. Také dochází k velkému zlevňování hodinových sazeb. Práce je ale v krizových letech pro právníky zhruba stejně. Lidé u nás mají co dělat. A vnitřní důsledek – působilo to svým způsobem ozdravně. Na krizi je možné dívat se totiž trochu pozitivně. Že jí přežijí ti silní. Pomohla nám „vyprecizovat“ týmy a teď proto máme ty nejlepší lidi, které jsme chtěli mít.“

V čem je vaše kancelář dynamická?
„Strukturou týmu a oblastmi, které můžeme pokrýt, jsme schopni se velmi dobře se trhu přizpůsobit. Už než byly aktuální insolvence, vyškolili jsme juniorní právníky, jednoho specialistu nově přijali do týmu a rychle jsme se adaptovali.“

A v čem je kancelář konzervativní?
„Ve vztahu k opatrnosti s klientskou agendou. Některé kanceláře přechází na elektronizaci klientských složek, my se snažíme technologicky práci našim lidem usnadnit, ale striktně vedeme písemné spisy dál. A klienty ochraňujeme jako oko v hlavě (smích). Řada kanceláří také přechází na právní formu s.r.o. My jsme stále v.o.s., což je tradiční forma poskytování právních služeb v Česku. Také klademe hodně velký důraz na kvalitu výstupů. Když napíšeme smlouvu nebo analýzu, musí obstát na revizi i u jiných právníků. Je to vyčerpávající, ale stojíme si na tom. Je to pravidlo minimálně čtyř očí, než dokument odejde ven. Klienti to doceňují, i když pak mohou být služby o něco dražší, protože na tom strávíte víc hodin.“


Ondřej Havránek začal pracovat v kanceláři Weinhold Legal ještě před závěrečnými státními zkouškami na právnické fakultě, před třinácti lety. Na první místo v žebříčku pozitiv dává tým. „Od prvního dne, kdy jsem tady, jsem kvalitu týmu vnímal. Když máte problém v rodině, potřebujete na chvíli vysadit, můžete jít za jakýmkoliv partnerem. Atmosféra je na advokátní kancelář až neuvěřitelně přátelská,“ říká a dodává, že tým svou „sílu“ už několikrát v minulosti prokázal. „Když jsme třeba nabrali někoho, kdo tu přátelskou atmosféru neuznával a negativně vyčníval, kolektiv ho dokázal vyloučit.“  Ondřej Havránek vyzdvihuje také stabilitu klientů kanceláře. Například většinu těch, o které se starají jím vedení právníci, má stabilně už od roku 2004. „Pro řadu klientů jsme v roce 2005 dělali populární squeeze-outy minoritních akcionářů. Vrací se zpátky a u některých jsme se postupně dostali i do jiných oblastí.“

Kancelář má speciální přístup také ke koncipientům, ti do advokátních zkoušek „rotují“ a úzkou specializaci nemají. „Ani by jí mít neměli. Do doby, než projdou výchovou a složením advokátních zkoušek by si měli vyzkoušet naprosto všechno,“ říká Ondřej Havránek. Zastává totiž názor, že teprve čas ukáže, které oblasti zvládají mladí právníci lépe a teprve po široké praxi se mohou vyprofilovat a specializovat.

Weinhold Legal si podrželi „klasickou pyramidální strukturu“. Formálně má nastaveny týmy: partner - manažer, senior advokát a několik koncipientů. „Manažeři jsou sice specializovaní, ale mají zkušenosti s větším množstvím projektů,“ připomíná Ondřej Havránek průchod praxí.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz