23. 10. 2019
ID: 110158

Notáři opět poradí zdarma. Na Den evropské spravedlnosti připravila Notářská komora ČR již třetí ročník dne otevřených dveří

Zdroj: NK ČR

Předchozí ročník dne otevřených dveří potvrdil, že lidé mají o notářství i bezplatné konzultace s notářem stále velký zájem. Notářská komora ČR proto zve veřejnost do svého sídla již potřetí, opět v rámci Dne evropské spravedlnosti. Notáři budou k dispozici ve čtvrtek 24. října od 9 do 16 hodin.

Notáři letos budou návštěvníkům dne otevřených dveří poskytovat právní rady bez nároku na honorář již potřetí. Tentokrát v sídle Notářské komory ČR v Praze v Apolinářské ulici.

Předchozí dva ročníky dne otevřených dveří se u veřejnosti setkaly s velkou odezvou. V jejich pořádání bude Notářská komora tedy pokračovat i nadále. Lidé během nich konzultují své aktuální životní situace, například převody nemovitostí, zakládání společností s ručením omezeným či manželské smlouvy. Veřejnost nás už nevnímá pouze jako ty, kdo řeší dědictví a sepisují závěti, ale jako právní odborníky, kteří kvalifikovaně poradí a na které se lidé mohou obrátit i v jiných oblastech života,“ říká ke třetímu ročníku dne otevřených dveří prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer.

Notářská komora České republiky garantuje výkon notářského povolání a dohlíží na správné vedení notářských úřadů. Kontroluje také činnosti notářů, jejich etickou úroveň a výchovu notářů i jejich pracovníků.

Notářská komora ČR reprezentuje zájmy notářů a zastupuje je v mezinárodních stycích.

 

Den otevřených dveří Notářské komory ČR (3. ročník)

Místo: Notářská komora ČR, Apolinářská 442/12, Praha 2

Datum: čtvrtek 24. října 2019

Čas: od 9 do 16 hod.

 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz