23. 5. 2017
ID: 105926

První ročník obchodněprávního Moot Court DHP úspěšně ukončen

Zdroj: Dvořák Hager & Partners

V sobotu 13. 5. 2017 úspěšně proběhlo finálové kolo prvního ročníku obchodněprávního Moot Court DHP organizovaného pro studenty právnických fakult v ČR advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners.

Do prvního ročníku soutěže se přihlásili studenti napříč všemi právnickými fakultami v ČR. Soutěž organizátoři pojali v netradičním duchu a zprostředkovali tak studentům zcela odlišný koncept od klasických moot courtů, které se pro studenty již pravidelně pořádají na právnických fakultách.

Soutěž neměla předem stanovený jasný scénář, který by účastníky omezoval v samotném průběhu řízení. Právní zástupci z řad studentů tak vedli spor od samého začátku, tedy od podání nabídky právních služeb přes průběžnou komunikaci s klienty, projednávání procesní strategie a postupů, až po jednotlivá podání na soud. Kladně tento koncept hodnotí i vítězný tým skládající se z Luboše Mudrocha a Martina Štípy, studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. „Během soutěže jsem ocenil především volnost, s jakou nám byla dána možnost navrhnout vlastní procesní strategii a s ní související nutnost uvažovat v širší perspektivě, než je samotné zadání,“ potvrzuje Štípa. Organizátoři kladli důraz na praktické stránky reálného soudního řízení, se kterými se studenti často setkávají až během koncipientské praxe. „Tato soutěž svým unikátním konceptem a propracovanou strukturou předčila mé očekávání. Odnášíme si nenahraditelné zkušenosti, které nelze získat jinak než samotnou praxí,“ uvádí Mudroch.

Registrace probíhala formou nabídky právních služeb vybranému klientovi. Studenti si tak mohli vybrat stranu sporu, kterou chtěli v řízení zastupovat. Případ byl založen na reálné kauze a upraven pro potřeby moot courtu. Finálové simulované řízení probíhalo u „Rozhodčího soudu Moot Court DHP“ na pražské adrese advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners. Vítězný tým si domů odnesl nemalou finanční odměnu, nabídku pracovní pozice a v neposlední řadě možnost účastnit se seminářů pořádaných advokátní kanceláří.

Motivace organizátorů zprostředkovat studentům cenné zkušenosti z advokátní praxe byla jednoduchá. „Práce s mladými talentovanými lidmi z oboru je vždy příjemnou zkušeností,“ uvádí Mgr. Jan Krampera, vedoucí litigačního oddělení Dvořák Hager & Partners, a dodává, že právě „koncept soutěže obsahující komunikaci s klientem a dávající účastníkům absolutní volnost ve volbě procesní strategie dokázal studentům přiblížit zkušenost z reálné advokátní praxe.“.

Ti, kteří letošní ročník  Moot Court DHP nestihli, dostanou možnost vyzkoušet si své dovednosti v dalším ročníku.

Foto z finálového řízení k dispozici zde.

Organizátory soutěže jsou:
Mgr. Jan Krampera, vedoucí litigačního oddělení
Mgr. Vojtěch Faltus, advokát
Mgr. Paulína Macháčová, advokátní koncipientka
Hana Treutlerová, paralegal
Lukáš Vacek, paralegal


Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8

Tel.:    +420 255 706 500
Fax:    +420 255 706 550
e-mail:    praha@dhplegal.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz