16. 8. 2019
ID: 109818

"Rozšiřujeme nabídku služeb poskytovaných v rámci korporátních šetření. Chceme našim klientům nabídnout komplexní servis při řešení krizových situací," říká Jitka Logesová

Zdroj: Wolf Theiss

Advokátní kancelář Wolf Theiss nabízí svým klientům v regionu střední a jihovýchodní Evropy v rámci pracovní skupiny Korporátní šetření nově i službu tzv. Corporate Intelligence. Ta spočívá v sofistikované analýze veřejně dostupných dat za využití přístupu do speciálních databází. Výsledkem jsou mimo jiné textové nebo vztahové analýzy, tedy vizuální propojení vztahů mezi subjekty a entitami, které jsou předmětem zkoumání. „Naši novou službu nejčastěji poskytujeme klientům v rámci poradenství v oblasti compliance a korporátních šetření, při významných akvizicích nebo například při rozhodování o obsazení významných seniorních pozic,“ říká Jitka Logesová, řídící partnerka pražské pobočky Wolf Theiss a vedoucí regionální pracovní skupiny Korporátní šetření.

Společnosti se s poptávkou po službách Corporate Intelligence na Wolf Theiss obracejí typicky v případech, kdy čelí šetření spojenému s trestní odpovědností právnických osob. V rámci interního šetření je nutné zajistit maximum informací o spáchaném či domnělém jednání, konkrétních osobách, jejich rolích a vazbách. Právě analýza a propojení surových dat v kontextu je klíčové pro pochopení toho, co se ve společnosti vlastně stalo a jaké kroky je třeba podniknout pro eliminaci škod a dalších rizik.

„Na začátku korporátního šetření většinou disponujeme jen poměrně omezeným množstvím informací a chybí nám kontext, který se velmi často dá zjistit právě z veřejně dostupných zdrojů. Tím ale nemáme na mysli prosté „googlení“, nýbrž velice sofistikovanou analýzu dat za pomocí speciálních databází a technologie. Takovéto analýzy mohou provádět efektivně a na vysoké úrovni jen speciálně vyškolení odborníci,“ říká Jitka Logesová.

Řada mezinárodních advokátních kanceláří, zatím většinou mimo region střední a východní Evropy, tyto analytické služby poskytuje již naprosto standardně. V kontextu právního poradenství v souvislosti s interními šetřeními jsou naprosto nepostradatelné. I my chceme našim klientům nabídnout větší podporu, než je běžně očekávatelný standard. Platforma mezinárodní advokátní kanceláře Wolf Theiss, která je jednou z největších v regionu, nám umožňuje nakombinovat zdroje a know-how i z ostatních 12 zemí, kde máme kanceláře,“ říká Jitka Logesová.

Zejména mezinárodní korporace službu Corporate Intelligence poptávají v situacích, kdy zvažují investici, projekt, fúzi, joint venture, či akvizici a svého obchodního partnera neznají dobře, nebo vůbec. Ve hře je mnohé – potenciální ztráta hodnoty celého obchodu, reputace nebo skryté střety zájmů. „S využitím škály veřejně přístupných zdrojů včetně médií a speciálních databází projdeme veškeré údaje o dotčených společnostech a jednotlivcích. Podíváme se na vztahy mezi nimi, vlastnické struktury a další témata v závislosti na případu,“ říká Marcela Vytlačilová, která má více než dvacetiletou zkušenost s knowledge managementem v právním prostředí a s poskytováním corporate intelligence. Nyní má tuto službu a její rozvoj na starosti ve 13 jurisdikcích střední a jihovýchodní Evropy, v nichž Wolf Theiss působí.

Zvyšující se zájem orgánů činných v trestním řízení o trestní stíhání společností v rámci trestní odpovědnosti právnických osob je trendem posledních let, což ostatně dokazuje i vzrůstající počet stíhaných právnických osob. Jen od roku 2015 se podle statistik Nejvyššího státního zastupitelství počet záznamů o zahájení úkonů trestního řízení proti právnickým osobám v České republice zvýšil ze 650 na 1013.

„Compliance a také korporátní šetření prováděná v rámci správně nastavených compliance management procesů nabývají na stále větším významu v celém regionu střední a východní Evropy. Společnosti se budou muset přizpůsobit změně právního prostředí a věnovat správnému nastavení vnitřních předpisů a procesů mnohem větší pozornost. Hlavně se ale musí zaměřit na detekci neetického chování a vyvozování důsledků z odhalených porušení pravidel. Éra, kdy stačilo zasypat orgány činné v trestním řízením pouze informacemi o tom, že společnost má etický kodex a zaměstnanci jsou proškolováni, je dávno za námi,“ upozorňuje řídící partnerka pražské pobočky Wolf Theiss Jitka Logesová.

 

 
Pobřežní 12 
186 00 Praha 8
 
Tel.:   +420 234 765 111 

 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz