22. 10. 2018
ID: 108283

Stálá konference českého práva ve spolupráci s partnery si Vás dovolují pozvat na sympozium Aktuální právní problémy exekucí

Zdroj: Pražský právnický podzim

Záštitu nad sympoziem převzali Mgr. Marek Výborný, předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR


9. listopadu 2018 od 9.00 do 14.00 hod.
CEVRO Institut, z. ú., Jungmannova 17,
110 00 Praha 1 – Nové Město


Sympozium je zařazeno do II. ročníku projektu Stálé konference českého práva
(VII. Pražský právnický podzim)

Záštitu nad projektem převzali

  • Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR
  • Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy
  • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Předmětem sympozia jsou otázky tzv. oddlužovací novely insolvenčního zákona, právního režimu místní příslušnosti, tzv. daňových exekucí, exekučního tarifu, předexekučního inkasa, šablon pro úřední rozhodnutí soudního exekutora a další důležité problémy.

Sympozia se zúčastní vedoucí představitelé Exekutorské komory ČR v čele s jejím prezidentem JUDr. Vladimírem Plášilem.

Dále o účasti jednáme s představiteli obou komor Parlamentu ČR, Ministerstva spravedlnosti Soudcovské unie ČR, České advokátní komory a dalších profesních právnických organizací, akademických pracovišť a s dalšími odborníky.

Moderuje a projekt Pražského právnického podzimu řídí JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.


Přihlášku a  více informací naleznete >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz