22. 3. 2019
ID: 109080

Taylor Wessing porovnal právní úpravu vzniku společností s ručením omezeným ve vybraných zemích Evropské unie

4. Udělení souhlasu jednatelů a společníků s jejich zápisem do obchodního rejstříku

Advokátní kancelář Taylor Wessing vydává poslední díl seriálu porovnávání právních úprav vzniku společností v Rakousku, České republice, Francii, Německu, Nizozemsku, Polsku, na Slovensku, Ukrajině a ve Velké Británii. Tento díl se věnuje souhlasu jednatelů a společníků k zápisu. Seriál se v prvním díle již zabýval možností vzniku společností online, druhý díl byl věnován registračním poplatkům za zápis a v třetím díle jsme přinesli informaci o kontrole totožnosti osob zúčastněných na zápisu společností.

Celý materiál byl sestaven z odpovědí zástupců příslušných evropských kanceláří Taylor Wessing, poskytnutých ve druhé polovině roku 2018.

Rakousko

V Rakousku se žádný speciální souhlas se zápisem společníka či jednatele nevyžaduje. Při založení společnosti s ručením omezeným musí všichni společníci podepsat společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu a jednatelé musí podepsat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Jejich souhlas je tedy dán konkludentně.

Česká republika

V České republice jednatelé udělují souhlas se svým zápisem do obchodního rejstříku v čestném prohlášení, ve kterém též potvrzují splnění zákonných podmínek pro výkon funkce jednatele. Podpis na čestném prohlášení je úředně ověřen. Společníci udělují svůj souhlas konkludentně tím způsobem, že podepíší společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu.

Francie

Ve Francii podepisují všichni společníci originál společenské smlouvy. Každá osoba jmenovaná do funkce orgánu společnosti musí dále podepsat prohlášení o souhlasu se jmenováním, spolu s osvědčením o trestní bezúhonnosti.

Německo


Německý obchodní rejstřík nezjišťuje souhlas jednatelů či společníků s jejich zápisem. Jelikož každý zástupce jako např. jednatelé společnosti musí osobně před notářem podepsat návrh na zápis společnosti do rejstříku, je toto jednání považováno za udělení souhlasu.

Nizozemsko

V Nizozemsku udělují souhlas se svým zápisem jak jednatelé, tak společníci, a to před notářem.

Polsko

Vzhledem k tomu, že společníci žádají o zápis společnosti, jejich souhlas se předpokládá implicitně. Co se týče statutárního orgánu, souhlas jeho členů se jmenováním a prohlášení o jejich doručovací adrese jsou povinnými náležitostmi, podpisy na těchto listinách však nejsou ověřovány.

Slovensko

Na Slovensku udělují jednatelé a společníci souhlas se svým zápisem pouze nepřímo. Společníci musí podepsat společenskou smlouvu, jednatelé musí vyhotovit prohlášení s podpisovým vzorem a žádost o zápis společnosti do obchodního rejstříku. Žádný zvláštní souhlas ani potvrzení však není vyžadováno.

Ukrajina

Dokumenty přikládané k žádosti o zápis společnosti včetně protokolu ze schůze zakladatelů a stanov obchodní společnosti musí být podepsány společníky (nebo jmenovanými zástupci) a ověřeny notářem. Od jednatele není vyžadováno žádné jednání pro účely vzniku společnosti, pouze osobní údaje o něm.

Velká Británie

Je-li návrh na zápis podán v papírové podobě, musí jeden jednatel formulář s žádostí o zápis společnosti podepsat  a každý společník musí podepsat společenskou smlouvu. Je-li návrh na zápis podán elektronicky, je třeba ve formuláři označit políčko „souhlas s jednáním”, čímž jednatelé souhlasí s podáním. Každý společník následně podepíše společenskou smlouvu tím, že poskytne tři osobní údaje.

První díl seriálu zde.

Druhý díl seriálu zde.

Třetí díl seriálu zde.


TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.

U Prašné brány 1078/1
110 00  Praha 1

Tel.:       +420 224 819 216

PFR 2018

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz