7. 10. 2019
ID: 110066

Vrchol aukční sezóny v Mánesu

Zdroj: Adolf Loos Apartment and Gallery

Vrcholem aukční sezóny bude nedělní aukce renomované aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery Praha, ve které budou nabídnuta vynikající díla z různých českých i zahraničních sbírek. Nejvýznamnější položku aukce představuje mistrovský obraz Oskara Kokoschky s názvem Praha – Pohled z křížovnického kláštera. Toto impozantní plátno malíř namaloval po svém příchodu do Prahy v pozdním létě 1934 a představuje absolutní vrchol jeho pražských vedut. V říjnu 1934 byl obraz vystaven v Mánesu. Obraz se tak přesně po 75 letech vrací zpět do této slavné výstavní síně, tentokrát však na první aukční prodej.

 

Olej Praha – Pohled z křížovnického kláštera byl mnohokrát publikován a vystavován. Kokoschkovy obrazy malované z různých míst v Praze, např. ze Strahovského kláštera, ze zahrady Kramářovy vily, z obou břehů Vltavy a dalších míst jsou dnes součástí významných sbírek v Čechách i v zahraničí. Kokoschkův olej patří spolu s obrazy Praha – Karlův most (1934, sbírka Národní galerie v Praze) a Praha – Hradčany a Petřín (1936, sbírka The Phillips Collection, Washington D. C.) k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám. Kokoschka si pro práci na tomto obraze vybral malý balkon v křížovnickém konventu na Starém městě a odtud pak svýma očima maloval Prahu téměř celé tři týdny. Díla jednoho z nejvýznamnějších malířů 20. století se na aukcích objevují jen vzácně, jedná se tak o jedinečnou a neopakovatelnou aukční příležitost. Obraz tohoto významu se na českém aukčním trhu nikdy v minulosti nedražil.

 

Oskar Kokoschka, Praha – Pohled z křížovnického kláštera, 1934, olej na plátně, 85 x 115 cm, vyvolávací cena: 68.000.000 Kč

Říjnová aukce také nabídne unikátní olej na plátně Bedřicha Havránka s názvem Chalupa v lese u potoka (U tůně) z roku 1875. Obraz je nejen ukázkou tehdejšího krajinářství, ale námět souvisí také s hledáním identity českého národa v polovině 19. století. Ve svých obrazech klidného a obyčejného života na samotách a v lesích českého venkova hledal Havránek únik z městského prostředí. Havránkův obraz této jedinečné kvality nebyl ještě nikdy dražen na českém aukčním trhu.

Bedřich Havránek, Chalupa v lese u potoka (U tůně), 1875, olej na plátně, 70 x 88 cm, vyvolávací cena: 3.300.000 Kč

 

Dalšími „chef d´oeuvre“ aukce budou dva špičkové oleje Josefa Šímy s názvem Brie z roku 1952 a Krajina (Champs/Pole) z roku 1965. První obraz vznikl v době, kdy Šíma po desetileté přestávce, způsobené 2. světovou válkou, začal opět soustavně malovat. K novým obrazům ho zprvu inspirovala právě francouzská krajina v Brie, kde vlastnil malý domek a kam rád ujížděl z rušné Paříže, aby mohl malovat a nalézat klidnou francouzskou krajinu. V krajinách z 60. let se Šíma nejprve snaží opět navázat na své krajiny z počátku 30. let, ale záhy však dospívá k novému, mnohem abstraktnějšímu pojetí krajiny, v níž hraje dominantní roli světlo rozpouštějící hmotu a zaplavující celý obrazový prostor svou září.     

 

Josef Šíma, Krajina (Champs/Pole), 1965, olej na plátně, 50 x 73 cm, vyvolávací cena: 3.100.000 Kč

 

Antonín Procházka je reprezentován obrazem s názvem Dívka v klobouku (1908). Procházka patřil k významné malířské generaci, která se v Praze poprvé prezentovala v roce 1907 výstavou Osmy, a právě nabízený obraz pochází z tohoto vzácného období vzniku skupiny Osma.V aukci bude rovněž nabídnut charismatický olej Jindřicha Pruchy s názvem Podobizna ženy v klobouku (portrét přítelkyně Marie Dočekalové) z roku 1912. Obraz pochází ze sbírky stavitele Aloise Trojana a zobrazuje jednu z Pruchových osudových žen Marii Dočekalovou. Z dalších „highlightů“ aukce je nutné zmínit dnes již ikonické dílo Krištofa Kintery s názvem Mluvič/Talkman z roku 1999. Jedná se o mluvící sochu s autorovým vlastním komentářem, o jedno z nejvýraznějších děl současného českého umělce, který slaví mnohé úspěchy v tuzemsku i v zahraničí.

 

Jindřich Prucha, Podobizna ženy v klobouku (Portrét přítelkyně Marie Dočekalové), 1912, olej na lepence, 68,5 x 52,5 cm, vyvolávací cena: 1.200.000 Kč

 

Krištof Kintera, Mluvič/Talkman, 1999, mluvící socha, 99 x 34 x 21 cm, vyvolávací cena: 980.000 Kč

 

Pozornost sběratelů a investorů nepochybně přitáhnou i další skvělá díla od Gabriela Maxe, Georgese Karse, Joži Uprky, Endreho Nemese, Maxe Kopfa, Karla Teige, Aloise Kalvody, Františka Tichého, Jiřího Hilmara, Milana Kunce, Jana Kubíčka, Jiřího Koláře, Vladislava Mirvalda, Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, Joana Miró, Adrieny Šimotové a dalších. Všechna umělecká díla byla prověřena nejvýznamnějšími českými experty a zahraničními odborníky. Aukční síň poskytuje jako jediná v České republice doživotní záruku pravosti nabízených uměleckých děl.

 

Adolf Loos, Apartmán pro Richarda Hirsche, 1927, Praha

 

Společnost Adolf Loos Apartment and Gallery, založená roku 2009, je aukční síň a prodejní galerie specializovaná na prodej kvalitních obrazů, plastik a designu významných českých a zahraničních mistrů. Od svého vzniku se společnost zároveň zabývá vydavatelskou, publikační a výstavní činností. Společnost také úzce spolupracuje s Národní galerií v Praze, Moravskou galerií v Brně, GVU Ostrava a rakouskou Národní galerií ve Vídni. V roce 2011 společnost podepsala smlouvu s Národní galerií v Praze na vydání soupisu díla olejomaleb Františka Kupky.

Společnost sídlí v prostorách na Josefově v Praze 1, kde je instalován unikátní tzv. Hirschův apartmán, navržený roku 1927 zakladatelem světové moderní architektury dvacátého století Adolfem Loosem. Apartmán byl v roce 1988 zachráněn ředitelem společnosti před zničením a restaurován na vlastní náklady. V roce 2014 byl apartmán zařazen do prestižní světové sítě architektonických návrhů Iconic Houses. Nyní je doplněn řadou dalších unikátních návrhů z jiných Loosových objektů. Sbírka se svojí velikostí originálních designů Adolfa Loose nepochybně řadí k těm nejvýznamnějším na světě. O tomto architektonickém skvostu napsal knihu prof. Burkhardt Rukschcio, nejvýznamnější světový znalec díla Adolfa Loose. Originální Loosův apartmán byl společností s mimořádným úspěchem prezentován také v rámci Adolf Loos Season v prestižním Royal Institute of British Architects v Londýně. Ředitel společnosti Vladimír Lekeš je jako český znalec umění zapsán v prestižním a světově uznávaném Guide international des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii. Adolf Loos Apartment and Gallery dále zastupuje majitele nejvýznamnějších uměleckých sbírek českých mistrů.

 

Termín aukce: 20. října 2019 od 14 hodin

Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

Předaukční výstava: Výstavní síň Mánes, 5. října - 19. října 2019 od 10 do 18 hodin,

20. října 2019 od 10 do 13,30 hodin

 

Adolf Loos Apartment and Gallery

U Starého hřbitova 40/6
110 00 Praha 1                                                                                        

email: loos@aloos.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz