6. 2. 2001
ID: 881upozornění pro uživatele

1. února 2001 vstoupila Česká republika do druhé fáze Evropské dohody

Evropská dohoda mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejími členskými státy, která byla uzavřena na časově neomezenou dobu, vstoupila v platnost dne 1. února 1995. Evropská dohoda stanovuje přechodné období 10 let, které je v jistých oblastech rozděleno na dvě pětiletá období. Dne 15. prosince 2000 Rada přidružení EU - Česká republika rozhodla, že Česká republika splnila požadavky prvního období a může vstoupit do druhého období Dohody. Česká republika a Maďarsko jsou jedinými asociovanými zeměmi, které vstoupily do druhé fáze Evropsko dohody.


Evropská dohoda mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejími členskými státy, která byla uzavřena na časově neomezenou dobu, vstoupila v platnost dne 1. února 1995. Evropská dohoda stanovuje přechodné období 10 let, které je v jistých oblastech rozděleno na dvě pětiletá období. Dne 15. prosince 2000 Rada přidružení EU - Česká republika rozhodla, že Česká republika splnila požadavky prvního období a může vstoupit do druhého období Dohody. Česká republika a Maďarsko jsou jedinými asociovanými zeměmi, které vstoupily do druhé fáze Evropsko dohody.

Česká republika splnila následující požadavky prvního období: Česká republika poskytla národní zacházení pro činnost společnosti z Evropských společenství a pro usazování se občanů Společenství v České republice a jejich činnost. Především, Česká republika poskytla právo společnostem z Evropských společenství působících v České republice nabývat, užívat a prodávat nemovitosti a pronajímat přírodní zdroje, zemědělskou a lesní půdu.

Česká republika také, pokud jde o transakce na kapitálovém účtu platební bilance, zajistila volný pohyb kapitálu vztahujícího se k přímým investicím prováděným v souladu a ustanoveními Evropské dohody o tvorbě, likvidaci nebo repatriaci zisku z nich plynoucího.

V průběhu druhé fáze a do konce přechodného období by měla Česká republika pokračovat v další postupné liberalizaci pohybu kapitálu a podnikání v oblastech jakými jsou poskytování národního zacházení občanům Společenství, kteří podnikají v České republice jako individuální podnikatelé; rozšířit právo nabývat, užívat a prodávat nemovitosti a pronajímat přírodní zdroje, zemědělskou a lesní půdu na pobočky a zastoupení jako i na občany Společenství působící na území České republiky jako individuální podnikatelé

Je důležité upozornit, že Evropská dohoda obsahuje ustanovení pro vytvoření zóny volného obchody mezi Evropskou unii a Českou republikou. Dne 1. ledna 2002 budou odstraněny poslední zbývající celní sazby a vstoupí v platnost zóna volného obchodu v oblasti průmyslového zboží.
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz