26. 10. 2011
ID: 77915upozornění pro uživatele

10 otázek pro… Jana Starzyka

JUDr. Jan Starzyk je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze (1979). V roce 1982 získal na této fakultě titul JUDr. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KADLUBIEC, STARZYK & PARTNERS. Předtím téměř desetiletí pracoval jako vedoucí právního oddělení ve významném hutním podniku v Třinci. Jan Starzyk poskytuje klientům právní poradenství v oblasti fůzí a akvizicí, finančního, všeobecného obchodního a korporačního práva, v oblasti soudních a arbitrážních řízeních a poradenství pro polské společnosti ve Slovenské a České republice a pro české a slovenské společnosti v Polské republice. Ovládá polský, anglický, slovenský a ruský jazyk. Je členem České a Slovenské advokátní komory, rozhodcem rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

 
Deset slov o sobě?
Narodil jsem se na Těšínském Slezsku a jsem tady doma.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Pro výkon advokacie Polsko nebo Slovensko, které jsou pro mě dosažitelné jak jazykově, tak profesně. V obou těchto zemích jsem zapsán v seznamu advokátů a vykonávám tam i své povolání v zahraničních pobočkách naší advokátní kanceláře.   

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Nejdříve jsem chtěl být učitelem, pak lesním inženýrem. Na gymnáziu to bylo velmi blízko k námořnímu kapitánovi, ale bylo nutné studium v zahraničí se státním stipendiem. Zhatil to prospěch.
 
Nevýhody vašeho povolání?
V určitém období mé kariéry časová náročnost. Službu klientovi nelze poskytnout v pracovní době.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Když si soudce v soudní síni pod stolem máčel nohy v lavoru.

Největší dosavadní úspěch?
Úspěchem jsou určitě fungující kanceláře, neboť nejdůležitější je cesta,  na které se řeší kauza za kauzou a míra spokojenosti klientů pak tvoří ve svém důsledku  úspěch kanceláře. No a velkým úspěchem je to, že po létech praxe ještě „jakž takž“ funguji.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Spravedlnost je relativní pojem, já osobně neznám takovou osobnost, kterou bych si s tímto  pojmem zcela ztotožnil.

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Žena i muž jsou na tom profesně stejně a jako v každém povolání záleží na člověku. Zda právník poskytuje lepší nebo horší služby, nezávisí na pohlaví, ale na jeho ochotě se neustále vzdělávat a snaze něčeho v životě dosáhnout. Pro ženy může být samozřejmě složitější skloubit profesi a rodinu, ale  svým šarmem a půvabem někdy snáze dosáhnou cíle.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod?
Dohodl jsem se na tom se třemi spolužáky na školním výletě s použitím vylučovací metody, takže to v určitém slova smyslu byla náhoda.  Pro nové adepty je stále důležité dobře vládnout „řemeslo“ v praxi a dodržovat pravidla.

Jak si vyčistit hlavu?
Jakoukoliv pohybovou aktivitou v přírodě a změnou prostředí.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz