Články

Právní úprava podílového spoluvlastnictví

K věci může mít vlastnické právo více subjektů společně, aniž by věc byla mezi ně rozdělena. V takových případech se jedná o spoluvlastnictví a zákon považuje tyto vlastníky za jediného vlastníka věci. Z pohledu občanského zákoníku je třeba rozlišovat vztahy, které vznikají mezi spoluvlastníky navzájem a vztahy, jež vznikají mezi spoluvlastníky a…

Poslanecká sněmovna ukončila schůzi, znovu se sejde v dubnu

Poslanecká sněmovna ukončila únorovou schůzi. Mezi její nejdůležitější body patřilo schválení novel vysokoškolského a trestního zákona i zákona o politických stranách. Kvůli krajským funkcím se na schůzi vzdali mandátu poslanci ODS Petr Bendl a Josef Jalůvka, které nahradili Hynek Fajmon a Jitka Kociánová. Poslanci také zbavili imunity Taťánu…

Obrácené důkazní břemeno pro případy sexuálního obtěžování?

V souvislosti s harmonizačními novelami Zákoníku práce (dále jen ZP) se v poslední době hodně hovoří o problematice sexuálního obtěžování a diskriminace na základě pohlaví, zejména s ohledem na obrácené důkazní břemeno, jež se nově objevilo v § 133a Občanského soudního řádu (dále jen OSŘ). Bohužel musím konstatovat, že dle mého názoru dochází k…

INCOTERMS, zkr. ang. International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky, přehled a význam

INCOTERMS nejsou mezinárodní smlouvou a neplatí ani jako mezinárodní obchodní zvyklosti, jsou závazné až na základě ujednání stran, v němž se na jejich užití výslovně odvolají. Takto se INCOTERMS stanou součástí smlouvy čímž zavazují obě smluvní strany, kterými mohou být pouze kupující a prodejce. Neobsahuje-li smlouva odvolání na INCOTERMS…

Senát vrátil poslancům novelu zákona o obecních volbách

S řadou pozměňovacích návrhů Senát vrátil Poslanecké sněmovně vládní novelu zákona o obecních volbách, kterou loni v říjnu prosadili v dolní komoře poslanci ODS a ČSSD. Pro vrácení předlohy sněmovně hlasovalo 58 ze 71 přítomných senátorů, jen čtyři zákonodárci ODS byli proti. Zákon o komunálních volbách zavádí mimo jiné pětiprocentní hranici pro…

Sněmovna zřejmě přeruší debatu o návrhu zákona o státní službě

Poslanecká sněmovna by se dnes v prvním čtení měla začít zabývat vládním návrhem zákona o státní službě, který má zajistit vznik profesionálního úřednického aparátu ve státní správě. ČSSD však zřejmě navrhne, aby debata o této normě byla přerušena, a v příštích týdnech pak bude o jeho kompromisní podobě jednat s ostatními stranami. Sněmovna sedmý…

Snížení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

O snížení základního jmění rozhoduje valná hromada společnosti. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat: (a) částku, o kterou se základní kapitál snižuje, (b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků, a (c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům nebo…

Výroční zpráva Ministerstva vnitra o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2000

Ve smyslu §18 zákonanč. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňilo Ministerstvo vnitra výroční zprávu za rok 2000 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona ...

Pravice ve sněmovně prosadila novelu vysokoškolského zákona

Studium v placeném programu celoživotního vzdělávání bude možné v budoucnu využít i pro získání vysokoškolského diplomu. Předpokládá to novela vysokoškolského zákona, kterou sněmovna schválila hlasy pravicových poslanců. Někteří levicoví zákonodárci se obávají, že dolní komora tak otevřela cestu k zavedení školného. Pro novelu, kterou nyní posoudí…

Zvýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti. Usnesení valné hromady společnosti při zvýšení základního kapitálu převzetím závazků k novým vkladům nebo převzetím závazků ke zvýšení vkladu do základního kapitálu musí určit:

(a) částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál,
(b) lhůtu, do níž musí být závazky ke zvýšení…

Cenné papíry

Cenné papíry jsou podle zákona o cenných papírech akcie, zatimní listy, podílové listy, dluhopisy (včetně vkladových listů a vkladových certifikátů), investiční kupóny, kupóny podle §12 zákona, směnky, šeky, cestovní šeky, náložné listy (včetně konosamentů), skladištní listy a jiné listiny prohlášené za cenné papíry zvláštním zákonem. Částka …

Cenné papíry

Cenné papíry jsou podle zákona o cenných papírech akcie, zatimní listy, podílové listy, dluhopisy (včetně vkladových listů a vkladových certifikátů), investiční kupóny, kupóny podle §12 zákona, směnky, šeky, cestovní šeky, náložné listy (včetně konosamentů), skladištní listy a jiné listiny prohlášené za cenné papíry zvláštním zákonem. Částka …

Sněmovna přerušila rozpravu o integraci ČR do EU i celou schůzi

Poslanecká sněmovna oproti původnímu očekávání neukončila debatu o integraci ČR do Evropské unie (EU) a o tom, proč se vláda premiéra Miloše Zemana rozhodla vzdát se několika žádostí o přechodné období po vstupu do EU. Poslanci z časových důvodů přerušili nejen tuto debatu, ale celou schůzi. Zatímco ve schůzi budou pokračovat v úterý odpoledne…

Lhůty pro provedení právních úkonů v souvislosti s novelou obchodního zákoníku

Rozsáhlá novela obchodního zákoníku přinesla mnoho podstatných změn. Vzhledem ke skutečnosti, že účinnost novely nastala necelé tři měsíce poté co vyšla novela ve Sbírce zákonů bylo nutné určitým způsobem korigovat dopady novely. Zákonodárce v závěrečných a přechodných ustanoveních novely obchodního zákoníku zakotvil lhůty, které dávají dostatečný…

Strany jednají o zákonech o Sociální pojišťovně a státní službě

Mezi politickými stranami ve sněmovně už začala oficiální i neoficiální jednání o vládních návrzích zákonů o Sociální pojišťovně a o státní službě. Postoje ODS, KDU- ČSL a Unie svobody k těmto návrhům, jejichž první čtení patří ke klíčovým bodům nynější schůze sněmovny, dnes konzultovali šéfové těchto stran Václav Klaus, Jan Kasal a Karel Kühnl.

První úspěšná evropská žaloba ve věci doménového jména s koncovkou .COM

Doménová jména jakožto nehmotný statek získávají stále větší hodnotu. Tato skutečnost a ne zcela vyjasněný právní režim doménových jmen, tak následně vedou k soudním sporům týkajících se jejich užívání. Většina těchto sporů se týká tzv. domain-grabbing. Jeho podstata spočívá ve spekulativní registraci doménového jména, které je shodné nebo…

Sněmovna zřídila volební výbor k ČT, volit začne asi na podzim

Sněmovna zřídila zvláštní volební výbor, jehož úkolem bude shromažďovat a třídit návrhy kandidátů na členství v budoucí Radě České televize (ČT). Poslanci, kteří chtějí ještě na této schůzi zvolit členy výboru i jeho předsedu, tak zahájili proces volby televizní rady. Šéf stálé volební komise sněmovny Jan Vidím potvrdil, že to bude úkol na řadu…

Rozvržení pracovní doby

Vzhledem k tomu, že pracovní doba musí být rozvržena tak, aby byla v souladu se zájmy zaměstnavatele, zákonodárce neurčil konkrétní rozvržení pracovní doby v zákoníku práce. V zákoníku práce nalezneme pouze určité zásady, které se rozvržení pracovní doby týkají, avšak konkrétní rozvržení je v podstatě svěřeno do pravomoci zaměstnavatele tak, aby…

Sněmovna má projednávat zákon o finanční kontrole veřejné správy

Již podruhé v tomto volebním období se bude Poslanecká sněmovna zabývat vládním návrhem zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Cílem předlohy, kterou mají na nadcházející schůzi sněmovny poslanci posoudit v prvním čtení, je sladit principy kontroly veřejných prostředků a kontroly využívání finančních prostředků poskytnutých České republice…

Zeman jednal v Belgii hlavně o přistoupení ČR k EU

Belgie bude předsedat Evropské unii v letošním druhém pololetí, tedy právě v době, kdy dojde zřejmě ke zlomu v jednání a bude se rozhodovat o složení první skupiny vstupujících nových členů. Premiér Miloš Zeman proto soustředil rokování s belgickými představiteli právě na tento aspekt. Jeho protějšek Guy Verhofstadt mu oznámil, že požádal…