10. 5. 2001
ID: 7065upozornění pro uživatele

Autoři zákona o přístupu k informacím chystají jeho novelu

Pokuty ve výši až 30.000 korun by mohly v budoucnu čekat na neochotné úředníky, kteří se budou občanům neoprávněně zdráhat podávat informace.

Pokuty ve výši až 30.000 korun by mohly v budoucnu čekat na neochotné úředníky, kteří se budou občanům neoprávněně zdráhat podávat informace. Počítá s tím novela zákona o svobodném přístupu k informacím, na které pracují jeho autoři. Novelou chtějí odstranit největší překážky v poskytování informací, které ukázala praxe za zhruba rok a půl fungování zákona. Řekl to dnes jeden z jejích autorů, bývalý poslanec Oldřich Kužílek (ODA).

Dodal, že ze zákona chtějí vypustit možnost, aby úřady od lidí žádaly úhrady za práci úředníků, například za vyhledávání informací. Napříště by tak lidé měli úřadům hradit jen materiální náklady, například diskety či kopírování. Kužílek podtrhl, že právě vysoké úhrady za práci úředníků se někdy stávaly nástrojem odrazování až zastrašování žadatelů o informace.

Horní hranice pokuty, která by měla úředníka čekat při neoprávněném odmítnutí informace, zatím podle Kužílka není definitivní, ale měla by se pohybovat zřejmě mezi 20.000 a 30.000 korun. Autoři novely nicméně soudí, že takový úředník by měl být postižen nejen finančně, ale i v pracovně-právní oblasti. Navrhují proto, aby po nějakou dobu, například po dva roky, nemohl zastupovat úřad při jednání s veřejností.

Navrhovatelé dále chtějí úřadům zamezit, aby se při nechuti podat nějakou informaci vymlouvaly na údajné obchodní tajemství. Kužílek uvedl, že úřady si často myslí, že mohou samy uvážit, co je a co není obchodní tajemství. Zdůraznil, že označit nějaký údaj jako obchodní tajemství přitom může jen firma, které se údaj týká, a to za přesně daných podmínek. Cílem novely je tedy rovněž výrazně zpřesnit dnešní znění zákona i v této oblasti.

Spoluautor novely, senátor Michael Žantovský (ODA) ČTK řekl, že novelu chce předložit zřejmě v červnu nejprve horní komoře parlamentu. Pokud ji Senát podpoří, v což Žantovský věří, stane se z ní senátní předloha, kterou by se pak zabývala i sněmovna.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz