9. 1. 2002
ID: 15601upozornění pro uživatele

Exhibicionismus a možnosti jeho postihu

Z mnoha výzkumů vyplývá, že 50 až 65% žen se někdy ve svém životě setkalo s exhibicionistou, lze proto předpokládat, že termín exhibicionismus není ve společnosti, tedy alespoň v její ženské části, neznámý.


Z mnoha výzkumů vyplývá, že 50 až 65% žen se někdy ve svém životě setkalo s exhibicionistou, lze proto předpokládat, že termín exhibicionismus není ve společnosti, tedy alespoň v její ženské části, neznámý.

Exhibicionismus je považován za sexuální deviaci, která se projevuje veřejným obnažováním genitálu (většinou na osamělých místech, v parcích, průchodech apod.) před neznámými dívkami či ženami. Tato exhibice může být doprovázena erekcí, někdy i masturbací. Exhibicionismus je nejčastěji vyskytující se sexuální deviací a vzhledem k jeho nutkavosti je charakteristický vysokou recidivou.

Exhibicionistické chování se objevuje téměř vždy u mužů. Exhibicionismus u žen je velmi vzácný, i když několik případů pravého ženského exhibicionismu popsáno bylo. Exhibicionismu se vyskytuje jak u mužů orientovaných heterosexuálně, tak i u homosexuálů, kdy objektem exhibicionisty jsou cizí muži. Exhibicionismus je nejvíce zastoupen u mladých mužů a je zaznamenáno, že po 35 roce věku se výrazně snižuje nebezpečnost pachatele. Případy exhibicionismu u starších mužů jsou jen řídké, a pokud se vyskytnou, je pravidlem, že se pojí s jinou deviací například pedofilií.

Je zřejmé, že exhibicionistické delikty vykazují menší nebezpečnost pro společnost než jiné sexuálně motivované delikty, jež jsou spojeny s fyzickým kontaktem pachatele s obětí. Z výzkumů však vyplývá, že i exhibicionismu může zanechat na oběti významné psychologické následky obdobné následkům u obětí sexuálního zneužití. Dále bylo také prokázáno, že exhibicionismu byl na počátku kriminální kariéry mnoha pozdějších sexuálních agresorů a pedofilů. Z těchto důvodů by exhibicionismus neměl být hodnocen jako neškodný delikt malé nebezpečnosti pro společnost.

Podle platného trestního zákona lze hodnotit exhibicionistické chování kvalifikovat jako trestný čin výtržnictví v souladu s § 202 trestního zákona. Podle tohoto ustanovení je trestný ten, kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejně přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnictvím zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad občanů, a tak může být sankcionován odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

V současnosti je exhibicionistické chování řešeno většinou v rámci přestupkového řízení. Toto chování lze kvalifikovat jako přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 přestupkového zákona.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz