14. 11. 2001
ID: 15379upozornění pro uživatele

Incest

Přestože v historii v určitých kulturách bylo poměrně běžné, že do svazku manželského vstupovali i nejbližší příbuzní např. bratr se sestrou, v našich končinách nejen morálka, ale i sám zákon takovéto jednání zakazuje a považuje za nepřípustné. Daný přístup pramení zejména z poznatku o velmi časté degeneraci potomstva, jež z takovéhoto incestního svazku vzejde.


Přestože v historii v určitých kulturách bylo poměrně běžné, že do svazku manželského vstupovali i nejbližší příbuzní např. bratr se sestrou, v našich končinách nejen morálka, ale i sám zákon takovéto jednání zakazuje a považuje za nepřípustné. Daný přístup pramení zejména z poznatku o velmi časté degeneraci potomstva, jež z takovéhoto incestního svazku vzejde.
Pod pojmem incest se většinou chápe pohlavní styk mezi blízce příbuznými osobami. Pojem incest náš právní řád neužívá. V trestním zákoně je však možno nalézt ustanovení § 245, jež upravuje trestný čin soulože mezi příbuznými. Podle tohoto ustanovení je trestný ten, kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo sourozencem. Z hlediska sourozeneckého vztahu zákon nerozlišuje mezi sourozenci plnorodými a polorodými. Proto soulož vykonaná mezi sourozenci vlastními je hodnocena stejně jako soulož vykonaná mezi sourozenci nevlastními.
Určitý problém v souvislosti s tímto trestným činem vyvstává v případě soulože uskutečněné například mezi adoptivním otcem a jeho adoptivní dcerou. Vzhledem k tomu, že dané osoby nejsou krevně spřízněny, nehrozí tu případný zdravotní následek u potomstva. Je však otázkou, zda je tato skutečnost dostatečná k ospravedlnění či dokonce umožnění takovéhoto svazku. Je nutno konstatovat, že není. Zákonodárce sice v důvodové zprávě u tohoto trestného činu zdůrazňuje především zájem na zdravém potomstvu, ale je velmi pravděpodobné, že tento trestný čin má chránit i jiné hodnoty. Jde například i o lidskou důstojnost, což ostatně vyplývá i ze zařazení trestného činu soulože mezi příbuznými do kategorie trestných činů proti lidské důstojnosti.
Pokud pojem incestu nebudeme vykládat tím nejužším způsobem, tedy že jde pouze o soulož mezi blízkými příbuznými, ale zahrneme pod tento pojem i další chování jako například sexuální zneužívání, stanou se tak pro případ incestu relevantní i jiná ustanovení trestního zákona. V této souvislosti lze zmínit trestný čin pohlavního zneužívání, trestný čin vydírání, trestný čin znásilnění či trestný čin ohrožování mravnosti.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz