17. 5. 2011
ID: 73967upozornění pro uživatele

Na návštěvě u ČERMÁK a spol.: Jára Cimrman a motorová pila pod stolem

Pohoda na pracovišti. Pojem, který si v kombinaci s úspěšnou advokátní kanceláří budete asi těžko představovat. Jenže to jste patrně nebyli v advokátní a patentové kanceláři ČERMÁK a spol., kde si vzpomenete i na filmy o slavném „skorovynálezci“ Cimrmanovi. U dnešních patentových zástupců sice na stole prapodivné vynálezy nenajdete, ale práci rozhodně nudnou nemají.

 
Kde je recepce?

Jedna z nejúspěšnějších českých kanceláří ČERMÁK a spol. sídlí na pražské Národní třídě a obývá čtyři patra v budově nazvané „Chicago“. JUDr. Karel Čermák jr., Ph.D., LL.M. hned v úvodu túry přiznává, že prostory nejsou soudržné a nenavazují na sebe. Mgr.Lukáš Lorenc dodává: „ Má to svoje nevýhody, samozřejmě. Není tu nic, co by se dalo nazvat centrální recepcí, kam přijde klient a potom je uveden dál do firmy. Někteří klienti chodí rovnou do prvního patra za pracovníky ze známkového oddělení. Někteří rovnou do pátého za konkrétními advokáty. Takže v tomto směru to částečně nepraktické je.

Úvod prohlídky již tradičně začínáme v hlavní zasedačce. Konferenční místnosti mají v kanceláři dvě, menší slouží pro případ kolize jednání nebo jako místo pro výuku angličtiny. Klienty si právníci berou spíše sem, ale tak jako i v jiných kancelářích – záleží hlavně na vztahu klienta a advokáta. V centrální konferenční místnosti si nelze nevšimnout patentových listin na zdech. Lukáš Lorenc popisuje: „ To jsou patentové listiny základních německých patentů. Prvních vynálezů, které byly patentovány německým patentovým úřadem. Číslo. 1 je vozidlo s motorem, další je vynález Thomas Alva Edisona, to jsou záležitosti týkající se fonografu. Číslo 3 je patent na létající stroj a tak dále.“ V místnosti si nelze nevšimnout ani štosů spisů na zemi. Lukáš Lorenc říká: „ Jistou nevýhodou tohoto umístění je nedostatek skladovacích prostor. U nás je těch spisů spousta a nemáme je pomalu kam dávat.

V kanceláři (která je kuřácká) panuje velmi příjemná atmosféra. S tím koresponduje i fakt, že v kanceláři neplatí formální „dress code“. A Lukáš Lorenc upřesňuje: „ Atmosféra je uvolněnější. Ale jisté tradiční principy platí i tady.“

Vynálezy nade vše

Další zastávkou je kancelář vedoucího společníka, JUDr. Karla Čermáka jr., Ph.D., LL.M. Zeptali jsme se na téma vybavení kanceláře. A Karel Čermák vysvětluje: „Za dvacet let se v budově změnila sousta věcí, ale třeba zrovna moje sedačka je obstarožní a těch 20 let pamatuje. Nezakládáme si na vybavení, ale spíš na praktičnosti. Ona by to byla obtížná logistická otázka, nejde jen o tu estetickou stránku. Jde o to kam umístit všech 60 pracovníků tak, aby na sebe navazovaly jejich procesy a vzájemná souhra. V tomto směru jsme spíše pohodlní a preferujeme to, abychom se zaměřovali na právní služby než řešit složitá stěhování…“ Lukáš Lorenc doplňuje: „ Nebo se zaměřili na design…“ Karel Čermák pak na naší připomínku, že to v kanceláři voní, zavtipkuje: „ To asi nezaznamenáte na diktafon…“

Jdeme se podívat na to, jak v jednadvacátém století pracuje patentový zástupce. Lukáš Lorenc nás uvádí do pracovny Ing. Zdeňka Sadovského. Ten v žertu vysvětluje, že v Česku jsou stovky patentových zástupců, ale on byl jeden z prvních. Zeptali jsme se, zda je stále dost práce. „ Českých klientů tolik není, my se zabýváme hlavně zastupováním ciziny. Vyřizujeme přihlašovatele ze zahraničí, děláme „spojku“ mezi nimi a úřady v česku. To je jedna z hlavních činností.“ říká Zdeněk Sadovský a Lukáš Lorenc ho doplňuje: „Protože cizí přihlašovatel u nás musí podat svou přihlášku v češtině. To je práce patentového zástupce, aby to upravil – aby to vyhovovalo českým právním předpisům a prošlo u úřadu.“ Zdeněk Sadovský pak dodává, že patentoví zástupci jsou vlastně advokáti na poli patentoprávním. Speciální vynález mu prý zatím pod rukama „neprošel“. Když ale ještě působil na úřadě, setkal se s mnoha komickými výmysly ve stylu Járy Cimrmana.

Legrace musí být

Kancelář za více jak 20let existence už několikrát změnila název. Z původního Čermák, Hořejš, Vrba na Čermák, Hořejš, Myslil přes Čermák, Hořejš, Matějka na nynější Čermák a spol.. Pozůstatky dřívějších názvů lze stále najít na cedulích nade dveřmi jednotlivých bloků. Na patře kde se zpracovávají ochranné známky, sedí také zakládající společník, Karel Čermák senior. Hned vedle své kanceláře má „nejdůležitější oddělení“, a to ochranných známek. To má na starosti, aby ochranné známky klientů nedoznaly žádné úhony a byly včas obnoveny a ochráněny.

Ve třetím patře je ukryto oddělení „fakturace a účtárna“. A právě v účtárně jsme si udělali krátkou zastávku. Je tu znát převážně ženský kolektiv kanceláře a po ujištění, že budeme fotit pouze kancelář a ne „osádku“, jsme se vyptávali na ruch na Národní třídě. Účtárna má okna přímo nad ikonickou postavou této části Prahy, slepého hráče na harmoniku. „ Tady je od rána do večera klid. Jen ho máme i s muzikou. V repertoáru má slepec hodně písniček, samé lidové… ale točí to pořád dokola.“ říká jedna z žen. Na rozložení zaměstnanců z hlediska pohlaví Lukáš Lorenc poznamená: „Je tu rozhodně víc žen. Mezi právníky je sice víc mužů, ale to zas takový rozdíl. Právo duševního vlastnictví je totiž svébytné, pracuje v něm více advokátek než advokátů.“

Co se v kanceláři najde

Na patře právníků míříme k Mgr. Denise Švecové. Koho zastupuje lze poznat hned při vstupu do kanceláře. Jak poznamená, má hodně práce s alkoholem a motorovou pilou. Několik lahví s tvrdým alkoholem a pila, to je opravdu zvláštní vybavení právnické kanceláře. I na muže.

Každý právník má svojí vlastní kancelář, což souvisí s tradičností. A jak je to se studenty? Lukáš Lorenc říká: „ Přijímáme ty dobré, většinou tak jak je potřeba. Ale trvá nějakou dobu, než se člověk zaučí v té konkrétní práci. Je to specializovaná práce, kanceláře našeho typu nemůžou studenty hodně točit. Trvá dva, tři roky než zvládnete základní úkony.“ Denisa Švecová ho doplňuje: „ Je dobré získat náhled, tahle práce je hodně o subjektivním posuzování. Škola na to nepřipraví, tam je duševní vlastnictví je okrajová záležitost v rámci občanského práva. Člověk se to naučí spíš praxí. A musíte mít dobré školitele.“ Jak se dál dozvídáme, tradice kanceláře je, že člověk tu začne jako student, přejde v koncipienta – a pokud je dobrý, tak tu zůstává jako advokát. Například náš průvodce, Lukáš Lorenc, tu také začínal jako koncipient a dnes je společníkem.

Poslední zastávkou na túře po advokátní a patentové kanceláři ČERMÁK a spol. je kancelář JUDr. Andrey Považanové, jediné ženy mezi společníky. A závěrečná otázka zní: Jak se cítí ve vedení kanceláře mezi čtyřmi muži? „ Jsou na mě hodní. Nic jiného jim nezbývá.“ říká a uzavírá tak další z našich zastávek v úspěšných kancelářích.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz