9. 10. 2008
ID: 55252upozornění pro uživatele

Od října lze ohlásit živnost přes internet

Elektronizace procesů státní správy pokračuje dalším projektem, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Od 1. října 2008 nemusí podnikatelé ohlašovat novou živnost nebo změny v dosavadní živnosti osobně na živnostenském úřadě. Pomocí jednoduchého elektronického formuláře mohou vše vyřídit přímo ze svého počítače.

"Elektronické podání podnikatelům výrazně usnadní komunikaci s živnostenskými úřady. Umožní jim prakticky kdykoli a odkudkoli ohlásit změny v živnosti nebo novou živnost," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Instalace jednoduché softwarové aplikace ze stránek www.rzp.cz/elpod.html podnikateli umožní vyplnit formulář podání, který následně opatří elektronickým podpisem a odešle do centrální elektronické podatelny živnostenského rejstříku. Živnostenský úřad, který podnikatel označí, podání zpracuje a pokud to bude možné, také je elektronicky vyřídí. Automaticky také dojde k odeslání všech potřebných dat o podnikateli na finanční úřad, správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu. Na webu www.rzp.cz najdou podnikatelé kromě vlastní aplikace návod s podrobným popisem instalace, obsluhy a možností využití této nové služby.

Pro podnikatele, kteří si nechtějí pořizovat elektronický podpis, nemají vlastní počítač, nebo chtějí vyplnit složitější podání, je k dispozici obdobná aplikace na všech živnostenských úřadech. Pracovník úřadu ve spolupráci s podnikatelem vytvoří podání na počítači a vytiskne jej, podnikatel údaje zkontroluje a podepíše. Poté je podání, obdobně jako z počítače podnikatele, odesláno k vyřízení do elektronické podatelny živnostenského rejstříku.

Nová služba elektronického podání Jednotného registračního formuláře je dalším krokem ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a ke zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady. Je přínosem i pro úřady veřejné správy. Klade sice větší nároky na znalosti pracovníků živnostenských úřadů, ale současně sníží chyby v údajích a náklady na zasílání papírových dokumentů dalším úřadům. Údaje z elektronického podání registračního formuláře jsou totiž elektronicky předávány z živnostenského rejstříku do informačních systémů finančních úřadů, Úřadů práce, České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

Zdroj: MPO ČR© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz