16. 3. 2001
ID: 3058upozornění pro uživatele

Poslanci soudí, že normy k reformě justice mohou nyní uspět

Poslanci soudí, že normy k reformě justice mohou nyní uspět
Vládní návrhy zákonů, které souvisejí s reformou justice, mají ve sněmovně naději na schválení

Poslanci soudí, že normy k reformě justice mohou nyní uspět
Vládní návrhy zákonů, které souvisejí s reformou justice, mají ve sněmovně naději na schválení. Shodli se na tom dnes členové ústavně-právního výboru sněmovny. Očekávají totiž, že ministerstvo spravedlnosti z těchto návrhů na základě výtek dolní komory vyškrtlo některá sporná ustanovení. Ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš by tak ve sněmovně mohl být úspěšnější než jeho předchůdce Otakar Motejl, jehož právě i krach jím připravených norem v říjnu přiměl k odchodu z funkce.

Poslankyně ODS Eva Dundáčková se domnívá, že normy mají vyšší šanci na přijetí, neboť ministerstvo mohlo vycházet ze zkušeností při projednávání Motejlových návrhů. Také unionista Pavel Němec je přesvědčen o tom, že normy mohou být schváleny, pokud do nich ministerstvo dokázalo promítnout připomínky sněmovny.

Návrh zákona o soudech a soudcích předpokládá vznik soudcovských rad, jejichž přijetí asi ve sněmovně nebude hladké. Měly by být zřízeny jako poradní orgány u všech stupňů soudů a měly by se podílet na vypracování podkladů pro ověřování odborné způsobilosti soudců a státních zástupců.

Dundáčková očekává, že vznik rad, který sama nepodporuje, bude podroben důkladné debatě. Klíčový bude rozsah jejich kompetencí, dodala. S tím souhlasí i Němec, který však rady dopředu neodmítá s tím, že vznik poradního orgánu soudu sám o sobě škodlivý není. Poslanec ČSSD Stanislav Křeček věří, že se podaří najít schůdný kompromis.

Návrh zákona o kárném řízení přináší zásadní změnu v přístupu k přestupkům soudců a státních zástupců. Namísto kárných senátů by se jimi měla zabývat policie. Zatímco Dundáčková tuto změnu vítá, Křeček ji považuje za problematickou a raději by zachoval současný stav.

Jednoznačný názor na tuto novinku dosud nemá Němec, který se obává, zda se toto řešení nemine cílem. V současném systému totiž podle něj často soudcům za přestupky hrozí tvrdší postih, který se může promítnout i na jejich kariéře, než kdyby se jimi zabývala policie.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz