23. 3. 2001
ID: 3480upozornění pro uživatele

Poslanecká sněmovna by měla v dubnu schvalovat změny názvů krajů

Schvalování návrhů zákonů o změně názvu některých krajů a o rozhlasovém a televizním vysílání bude patřit k nejsledovanějším bodům schůze Poslanecké sněmovny


Schvalování návrhů zákonů o změně názvu některých krajů a o rozhlasovém a televizním vysílání bude patřit k nejsledovanějším bodům schůze Poslanecké sněmovny, která začne 3. dubna. Poslanci by měli hlasovat i o zákonu, který by přesněji vymezil vztah mezi sněmovnou a Senátem, a dokončit první čtení vládního návrhu zákona o státní službě. Návrh programu schůze dnes připravil sněmovní organizační výbor.

Cílem poslanecké předlohy, která má nově pojmenovat některé kraje, měla být původně jen změna názvu Budějovického kraje na Jihočeský. Návrhy na přejmenování krajů se však objevily i v Brněnském, Ostravském, Jihlavském a Ústeckém kraji. Poslanci tyto úpravy neodmítají.

Zákon, který má podrobněji upravit vztahy mezi oběma parlamentními komorami, by měl odstranit například problémy s tím, jak má sněmovna znovu hlasovat o ústavních zákonech, které jí Senát vrátí. Současná legislativa tuto věc jasně neupravuje a poslanci a senátoři se kvůli tomu někdy dostávají do sporů.

Sněmovna by při schůzi měla také znovu hlasovat o zákonech, které jí vrátil Senát. Bude mezi nimi novela zákona o obecních volbách, která zavádí mimo jiné pětiprocentní hranici pro vstup volební strany do obecního zastupitelstva. V prvním čtení by měli poslanci posoudit vládní návrhy zákonů o zadávání veřejných zakázek, o nájemném a o soudech a vládní novelu ústavy, která nově řeší vztah českého a mezinárodního práva.

V prvním čtení by sněmovna měla posoudit poslanecký návrh, který chce opět zavést dvoudenní parlamentní volby, a předlohy, jejichž cílem je odškodnění odbojářů a lidí zavlečených po druhé světové válce do SSSR.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz