30. 1. 2012
ID: 80478upozornění pro uživatele

Právník roku 2011: Do právnické síně slávy vstoupil profesor Karel Eliáš

V pátek 27. ledna 2012 byly v brněnském Bobycentru vyhlášeny výsledky sedmého ročníku celojustiční soutěže Právník roku 2011, pořádaného společností epravo.cz a Českou advokátní komorou. Soutěž se konala pod záštitou předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase a Ministerstva spravedlnosti České republiky. Odborná porota udělila skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku v deseti kategoriích. Do Právnické síně slávy byl letos uveden přední český komercialista a hlavní autor návrhu nového Občanského zákoníku, profesor Karel Eliáš.

Oficiální výsledková listina – Právník roku 2011

Stálé kategorie

Občanské právo (hmotné, procesní)

prof. JUDr. Miroslav ZEDNÍČEK,

advokát a emeritní profesor Katolické teologické fakulty UK

Trestní právo (hmotné, procesní)

Mgr. Petr FRANC,

předseda Okresního soudu v Kutné Hoře

Obchodní právo

JUDr. Martin ŠOLC,

advokát; advokátní kancelář KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK

Správní právo

prof. JUDr. Dušan HENDRYCH, CSc.,

vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK

Pracovní právo

doc. JUDr. Věra ŠTANGOVÁ, CSc.,

vysokoškolská pedagožka; proděkanka Právnické fakulty UK

Právo duševního vlastnictví

JUDr. Jiří MACEK,

předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Občanská a lidská práva a právo ústavní

prof. JUDr. Jan MUSIL, CSc.,

soudce Ústavního soudu ČR

Stálé kategorie se zvláštními kritérii

Talent roku (pro mladé začínající právníky do 33 let věku)

Mgr. Michal MAJCHRÁK,

advokát; advokátní kancelář HASCH & PARTNER

1. místo

JUDr. Pavel TŮMA, LL.M., Ph.D.,

soudce Okresního soudu Praha-západ; externí pedagog Právnické fakulty UK

2. místo

JUDr. Simona CORRADINIOVÁ,

samostatná advokátka; Kladno

3. místo

PRO BONO

Mgr. Robert CHOLENSKÝ,

samostatný advokát; Brno

Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos právu)

prof. Dr. JUDr. Karel ELIÁŠ,

vysokoškolský pedagog, právník; advokátní kancelář PRK Partners

 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz