30. 3. 2001
ID: 3896upozornění pro uživatele

Senát zamítl změnu Ústavy a navrhl omezit imunitu zákonodárců

Senát zamítl novelu Ústavy, kterou vypracovaly ODS a ČSSD. Novela měla omezit prezidentské pravomoci a posílit roli politických stran při povolebním formování vlády


Senát zamítl novelu Ústavy, kterou vypracovaly ODS a ČSSD. Novela měla omezit prezidentské pravomoci a posílit roli politických stran při povolebním formování vlády. Horní komora naopak schválila návrh vlastní novely zákona o omezení přestupkové imunity poslanců a senátorů a zákon o zvláštní policejní ochraně svědků. Poslanecké sněmovně pak vrátila zákon o odpadech.

Senátoři večer schůzi přerušili s tím, že v jednání budou pokračovat ve středu 4. dubna od 10:00 schvalováním zákona o ochraně hospodářské soutěže.

O odmítnutí ústavní novely se zasloužili především čtyřkoaliční senátoři, podle nichž byla tato právní úprava vypracována účelově vzhledem k někdejší ústavní většině smluvněopozičních občanských a sociálních demokratů v obou komorách parlamentu. Podle nich stejně jako podle prezidenta Václava Havla by měla být přijata na základě dohody většiny politických stran.

Podle návrhu novely zákona o přestupcích by přestupky senátorů a poslanců mohly být projednávány stejně jako přestupky ostatních občanů. Zákonodárce by ale mohl stejně jako dosud požádat, aby se jeho případem zabýval parlamentní mandátový a imunitní výbor. Zákonodárce od nich může dostat pokutu maximálně 15.000 korun. Parlament o imunitě jednal už několikrát, zatím ale snahy omezit trestní i přestupkovou imunitu skončily neúspěšně.

Zákon o zvláštní ochraně svědka umožní poskytnout zvláštní policejní ochranu lidem, kterým za jejich svědectví proti zločincům hrozí nebezpečí. Tito svědci by si mohli v budoucnosti změnit identitu nebo se přestěhovat na jiné místo v České republice či v zahraničí. Návrh zákona o odpadech, který má zvýhodnit jejich využívání před pouhou likvidací, Senát vrátil sněmovně s řadou zpřesněných ustanovení.

Senát rovněž schválil vznik podvýborů pro reformu veřejné správy, pro důchodovou reformu, pro rodinnou problematiku, pro rovnoprávné uplatnění občanů se zdravotním postižením a pro boj s korupcí. Jeho úkolem má být mimo jiné hledání "úzkých míst" v systému legislativy, které s korupcí souvisí, uvedl čtyřkoaliční senátor Josef Zieleniec.

Senátoři také schválili smlouvy ČR s jinými státy. Jsou jimi česko-německá a česko-polská smlouva o vzájemné pomoci při katastrofách a živelních pohromách, česko-polská smlouvu o malém pohraničním styku a Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti. Jeho cílem je zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení s živými biologicky modifikovanými organismy.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz