19. 2. 2001
ID: 1330upozornění pro uživatele

Sněmovna má projednávat zákon o finanční kontrole veřejné správy

Již podruhé v tomto volebním období se bude Poslanecká sněmovna zabývat vládním návrhem zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Cílem předlohy, kterou mají na nadcházející schůzi sněmovny poslanci posoudit v prvním čtení, je sladit principy kontroly veřejných prostředků a kontroly využívání finančních prostředků poskytnutých České republice ze zahraničí s právem Evropské unie. Zákon je podle ministra financí Pavla Mertlíka nezbytný pro uzavření kapitoly "finanční kontrola" v rámci jednání s EU.Již podruhé v tomto volebním období se bude Poslanecká sněmovna zabývat vládním návrhem zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Cílem předlohy, kterou mají na nadcházející schůzi sněmovny poslanci posoudit v prvním čtení, je sladit principy kontroly veřejných prostředků a kontroly využívání finančních prostředků poskytnutých České republice ze zahraničí s právem Evropské unie. Zákon je podle ministra financí Pavla Mertlíka nezbytný pro uzavření kapitoly "finanční kontrola" v rámci jednání s EU. ČR měla šanci uzavřít tuto kapitolu do konce loňského roku, promarnila ji však, když Poslanecká sněmovna 28. listopadu zákon o finanční kontrole po jeho vrácení Senátem jen těsným poměrem hlasů neschválila. Současná verze návrhu zákona se podle Mertlíka od té předchozí příliš neliší.

Návrh zákona upravuje práva a povinnosti k zajištění finanční kontroly ve veřejné správě ČR. Upravuje třístupňový systém finanční kontroly, v němž roli gestora hraje ministerstvo financí (MF) v souladu s kompetenčním zákonem. Na prvním stupni je to MF jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu. Na druhém správci rozpočtových kapitol a orgány veřejné samosprávy jako správci veřejných rozpočtů a na třetím stupni ostatní organizační složky státu a územních samosprávních celků včetně právnických osob hospodařících s veřejnými prostředky. Návrh zákona kontrolorům stanovuje práva a povinnosti při výkonu práce. Mohou například vstupovat na pozemek, do budov, mají přístup k účetním písemnostem a informacím, mohou si od kontrolovaných osob vyžádat potřebné písemné doklady a mohou se také na základě bezpečnostních prověrek seznamovat s utajovanými skutečnostmi.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz