15. 5. 2001
ID: 7310upozornění pro uživatele

Sněmovnu čeká debata o vládním návrhu školského zákona

Sněmovna by na nadcházející květnové schůzi měla začít projednávat vládní návrh školského zákona, který z mnoha důvodů vadí pravici. Poslanci se předlohou měli zabývat již na dubnové schůzi, ministr školství Eduard Zeman (ČSSD) ji ale stáhl s odůvodněním, že se pro ni pokusí získat širší politickou podporu


Sněmovna by na nadcházející květnové schůzi měla začít projednávat vládní návrh školského zákona, který z mnoha důvodů vadí pravici. Poslanci se předlohou měli zabývat již na dubnové schůzi, ministr školství Eduard Zeman (ČSSD) ji ale stáhl s odůvodněním, že se pro ni pokusí získat širší politickou podporu.

Na otázku, zda se mu to skutečně podařilo, odpoví až sněmovní schůze. Vyjádření některých pravicových poslanců však nasvědčuje tomu, že jejich odmítavý postoj se příliš nezměnil. Walter Bartoš z ODS dnes řekl, že občanští demokraté mají k návrhu tolik výhrad, že vyhovět jim by fakticky znamenalo napsat úplně nový zákon.

Podobně se vyjádřil i předseda školského výboru sněmovny Petr Mareš z Unie svobody. Pravice přitom zdaleka nekritizuje jen záměr utlumit víceletá gymnázia, kde ministr navíc naznačil ochotu k ústupkům. Bartoš již dříve řekl, že ve vládním návrhu je řada dalších "neodstranitelných vad".

Vládní předloha by měla do českého vzdělávacího systému přinést několik novinek. Významnou změnou má projít třeba maturitní zkouška. Nově by měla být zavedena její společná část, kterou připravuje stát. Mění se však i školní část maturity. Úplného středního vzdělání by pak měl dosáhnout student jen v případě, že uspěje u obou částí "zkoušky z dospělosti".

Návrh má také zavést právo na umístění dítěte do posledního ročníku mateřské školy před zahájením povinné školní docházky. Počítá rovněž s přípravnými třídami pro děti se sociálními nebo komunikačními problémy.

Ministerstvo školství uvádí, že jeho předloha vytváří podmínky pro rozvoj nadání a talentu žáků: umožní například zřizovat samostatné třídy nebo školy s rozšířenou výukou některých předmětů, "přeskočit" ročníky a stanovovat individuální vzdělávací plány pro talentované děti. Návrh má dále nově upravit podmínky menšinového školství a vyučování náboženství.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz