6. 2. 2020
ID: 110595upozornění pro uživatele

Účetní není soudce vašeho účetnictví

Pokud si myslíte, že když se účetním nějaká vaše účtenka nelíbí, vyhodí ji, jste na velkém omylu. Pečliví účetní se totiž nejdříve zeptají, než něco vyhodí. Do účetnictví jde totiž dát v zásadě cokoliv. Otázkou však zůstává, jestli jde o náklad. A pokud ano, tak zda daňový. Odpověď na tento dotaz si však účetní neodpoví bez informací od vás.

Stejný doklad může být ve dvou firmách účtován různě a obojí je dobře

Kvalitní nebo nekvalitní účetní se tak nepozná podle toho, kolik účetních dokladů skončí v koši, ale podle toho, jak hodně vaši společnost znají a kolik informací jste jim schopni říct. Nemůžete si myslet, že účetní k vašim dokladům a účtenkám přistupují ve smyslu, že u každého výdaje vědí, na co byl využit. Někde je to jasné už z podstaty věci, jinde je třeba se doptat. Účetní tak musí mít představu o tom, jak vaše podnikání vypadá, aby věděli, jak mají jednotlivé doklady vyhodnotit. Stejný doklad totiž může být ve dvou firmách účtován různě, přičemž obojí může být dobře.

“Účetní nejsou soudci a neměli by složitě zjišťovat, zda jsou informace od klienta pravdivé. Pokud ale mají podezření, že jejich klient podvádí, nesmí mu v počínání napomáhat, a to ani tím, že podezření ignorují, jinak se mohou sami ocitnou za hranicí zákona. V některých případech jim legislativa dokonce ukládá ohlašovací povinnost,“ říká Vlaďka Přibylová, členka Výboru Komory certifikovaných účetních.

Co tedy patří do vašich nákladů?

Do nákladů jde dát vše, co souvisí s vaším podnikáním. Pokud se o náklad související s činností podniku jedná, nastává otázka, zda je daňově uznatelný, případně zda je možné uplatnit odpočet DPH. To je obvykle to zásadní, co všechny klienty nejvíc zajímá. Vynaložený náklad, aby byl daňově uznatelný, každopádně musí přispívat k realizaci tržeb. To, co je daňovým nákladem pro vašeho kamaráda, tak nemusí být i pro vás. Cokoliv však zkresluje hospodářské výsledky nebo krátí daňovou povinnost, je nezákonné. Zkrácení daně nad 50 tis. Kč je již trestným činem.

I nedaňové náklady jsou pro vás výhodné

Například některé příspěvky zaměstnancům se vám mohou "vyplatit", protože se na ně dá pohlížet i jako na daňovou úsporu, přesto že jsou daňově neuznatelné. Je totiž rozdíl, zda dáte svému zaměstnanci například 10 tis. Kč odměnu ke mzdě nebo mu dáte příspěvek na dovolenou. U dovolené sice nemáte daňově uznatelný náklad, ale „bonus“ na dovolenou již nedaníte vy a ani zaměstnanec, tj. neplatíte z něj sociální a zdravotní pojištění ani daň z příjmu, což i vašeho zaměstnance jistě potěší víc, než když mu po odečtu všech povinných plateb přijde na účet okolo 7 tis. Kč. Pro vás je to tak jako tak užitný náklad, který se vám vrátí v loajálním a odpočinutém zaměstnanci.

Do účetnictví si (ne)můžete dát

  • dovolenou v Karibiku - musíte ale prokázat, že se zahraniční cesta vztahovala k vašemu podnikání,
  • nový mobilní telefon, kde je na faktuře z 20. prosince i pouzdro s obrázkem Hello Kitty asi opravdu neprojde,
  • fakturu za výcvik slepic - pouze v případě, budou-li dané slepice následně vystupovat v televizní reklamě/filmu - jen díky výcviku jste jim prohloubili kvalifikaci a zajistili si příjem z jejich hereckého vystupování.

Dobré účetní tedy poznáte i tak, že se vás často na něco ptají. Vzpomeňte si na to, až vám bude vaše účetní volat, protože vaše odpověď je pro ni a tím i pro vás opravdu důležitá.
 

 
Hybernská Centrum
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1
 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz