16. 1. 2001
ID: 735upozornění pro uživatele

Vláda projedná akční plán ČR pro vstup do EU

<p align="justify">Vláda ve středu projedná akční plán pro vstup České republiky do Evropské unie (EU) na letošní první půlrok, kdy bude evropskému společenství předsedat Švédsko, a 37 konkrétních úkolů pro jednotlivé resorty. "Každý úkol je věcně popsán, je mu přidělen určitý gestor a termín plnění," řekl mluvčí vlády Libor Rouček s tím, že materiál předem projednal vládní výbor pro evropskou integraci.
</p>


Vláda ve středu projedná akční plán pro vstup České republiky do Evropské unie (EU) na letošní první půlrok, kdy bude evropskému společenství předsedat Švédsko, a 37 konkrétních úkolů pro jednotlivé resorty. "Každý úkol je věcně popsán, je mu přidělen určitý gestor a termín plnění," řekl mluvčí vlády Libor Rouček s tím, že materiál předem projednal vládní výbor pro evropskou integraci.

Opatření, která vyplývají z loňské pravidelné zprávy Evropské komise o pokroku ČR v přípravě na vstup do EU, obsahují úkoly nové i návrhy již dříve formulované v národním programu přípravy ČR na členství v unii. Zahrnují rovněž úkoly, které se v určených lhůtách splnit nepodařilo a pro jejichž plnění bylo proto třeba stanovit nové termíny. Ministerstvo financí má například připravit pravidla likvidity bank, novelu zákona o Komisi pro cenné papíry a nový návrh zákona o účetnictví.

Resort spravedlnosti musí do června předat k připomínkovému řízení legislativní návrhy na postavení soudců, státních zástupců a organizací v soudnictví. Do stejného data by měl vypracoval i návrh normy pro stanovení pracovních podmínek a odměňování státních zástupců. Ministerstvo práce a sociálních věcí má pro uzavření kapitoly o volném pohybu osob předat do konce ledna ministerstvu zahraničí údaje o přílivu nebo odlivu pracovníků ČR do EU nebo z EU. Musí také poskytnout údaje o počtu takzvaných pendlerů, tedy lidí, kteří denně dojíždějí za prací do sousední země. Německo a Rakousko totiž hovoří o sedmiletém omezení přílivu pracovních sil ze zemí střední a východní Evropy po jejich vstupu do EU.

K aktuálním podle dřívějšího Roučkova vyjádření patří zapracování evropské směrnice Televize bez hranic do nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Komisaři ve zprávě rovněž připomněli potřebu reformy reformy justice a upozornili na dlouhodobý problém boje proti korupci. Podle hodnotící zprávy musí ČR rovněž schválit zákon o transformaci Českých drah.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz