8. 2. 2001
ID: 961upozornění pro uživatele

Vláda schválila Bílou knihu, dokument o budoucnosti školství v ČR

Vláda schválila Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, takzvanou Bílou knihu, která má zásadně změnit tvář školství a vzdělávací soustavy. Nová koncepce navrhuje řadu změn ve způsobu výuky a výchovy žáků a studentů, výrazně se dotýká pedagogických pracovníků a reaguje na nové podmínky, které školství přinesla reforma veřejné správy. O přijetí Bílé knihy novináře informoval ministr školství Eduard Zeman. "Bílá kniha je prvním dokumentem po roce 1989, který formuluje cíle i strategii rozvoje školství a vzdělávání v České republice ve střednědobém horizontu roku 2005, s výhledy až za rok 2010,"


Vláda schválila Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, takzvanou Bílou knihu, která má zásadně změnit tvář školství a vzdělávací soustavy. Nová koncepce navrhuje řadu změn ve způsobu výuky a výchovy žáků a studentů, výrazně se dotýká pedagogických pracovníků a reaguje na nové podmínky, které školství přinesla reforma veřejné správy. O přijetí Bílé knihy novináře informoval ministr školství Eduard Zeman. "Bílá kniha je prvním dokumentem po roce 1989, který formuluje cíle i strategii rozvoje školství a vzdělávání v České republice ve střednědobém horizontu roku 2005, s výhledy až za rok 2010," uvedl Zeman. Zdůraznil, že kniha představuje systémový pohled na všechny stupně vzdělávání, od předškolního až po vzdělávání dospělých. "Práce byly zároveň koordinovány s tvorbou návrhu nového školského zákona," dodal. Ten by měla vláda projednat podle ministra po dílčích úpravách v nejbližších dnech.

Největší proměnou mají podle reformátorů školství projít základní školy, které ovlivňují nejvyšší podíl populace. Dokument navrhuje například co nejširší integraci handicapovaných dětí do škol, upouštění od "biflování" faktografických údajů či posílení výuky jazyků. První cizí jazyk se začnou učit děti už ve třetí třídě základní školy, druhý od šesté třídy. pokr. snm jpt Reformátoři doporučují, aby gymnaziální vzdělávání upustilo od dosavadního spíše akademického pojetí a získalo široký, všeobecně vzdělávací charakter. Úplné střední vzdělání má mít až 75 procent populačního ročníku, polovina ročníku devatenáctiletých má v roce 2005 studovat na vyšších odborných školách a na státních a soukromých vysokých školách. Změny postihnou i nejmladší děti, které mají mít zákonný nárok na předškolní vzdělávání. Učitelky mateřských škol by pak měly odpovídající vzdělání získávat na úrovni bakalářského studia na vysokých školách.

Dokument má i řadu kritiků, kteří poukazují na jeho přílišnou obecnost. "Já si myslím, že Bílá kniha je příliš odtažená od reality. Je to takový akademický dokument, který v podstatě nereflektuje potřeby veřejnosti ve vzdělávání," řekl ČTK například místopředseda školského výboru sněmovny Walter Bartoš (ODS). Připustil, že v dokumentu se objevuje několik zajímavých návrhů, ale spousta z nich je ve stylu "mělo by se udělat, ale nevíme jak". Vypracování Národního programu rozvoje vzdělávání uložil kabinet Miloše Zemana ministerstvu školství v dubnu 1999. Navazuje na posouzení stavu vzdělávací soustavy českými i zahraničními experty a zároveň využívá výsledků veřejné debaty, do níž se mohla zapojit pedagogická i laická veřejnost. Dokument vznikal jako nadstranický materiál, který přesahuje rámec mandátu jedné vlády. Nechává zřetelně otevřené otázky rušení či zachování víceletých gymnázií a školného na vysokých školách.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz