31. 3. 2011
ID: 72711upozornění pro uživatele

White & Case rozšiřuje svůj pražský tým o pět expertů na litigace a korporátní právo

White & Case LLP, právnická firma s celosvětovou působností rozšiřuje svůj tým pražské kanceláře o pět zkušených advokátů: Luďka Chvostu, Jiřího Horáka, Barboru Rovenskou, Davida Padyšáka a Davida Ilczyszyna, kteří přicházejí do White & Case z české advokátní kanceláře Horák & Chvosta.

 

white and case

White & Case tímto krokem výrazně podpoří svou poradenskou činnost v oblasti sporové agendy a korporátního práva na místním trhu. Českou expanzí bude také završen proces posílení této praxe ve všech pobočkách White & Case napříč středovýchodním regionem. Pražská kancelář se doposud soustřeďovala především na upevnění svého postavení v oblasti kapitálových trhů, fúzí a akvizic, bankovních a insolvenčních služeb a nemovitostního práva.

„Příchodem Luďka Chvosty a jeho týmu získáváme příležitost k dalšímu rozšíření našeho poradenského záběru a klientům na českém trhu budeme schopni nabídnout špičkové služby v oblasti korporátních sporů. Tento krok zapadá do naší globální strategie a upevňuje naši pozici evropského leadera v oblasti arbitráží a insolvenčních řízení. Je logickou reakcí na rostoucí poptávku po službách souvisejících se sporovou agendou na českém trhu i v celosvětovém kontextu,“ říká Jan Matějček, vedoucí partner White & Case pro střední a východní Evropu.

Do White & Case přicházejí oba zakladatelé ryze české advokátní kanceláře Horák & Chvosta s týmem zahrnujícím tři zkušené právníky v senior pozicích. Jedná se o jeden z nejzkušenějších právních týmů na českém trhu v oblasti sporové agendy a obchodního práva, který je navíc znám zejména svým silným proklientským přístupem a bohatou klientelou z řad mezinárodních a domácích korporací. Konkrétně Luděk Chvosta má více jak třicetiletou praxi z oblasti korporátního a obchodního práva, mezinárodních transakcí, sporové agendy, arbitráží a insolvenčních řízení a bude řídit expertní tým korporátních právníků.

„Naše rozhodnutí zakotvit v mezinárodních vodách White & Case bylo vyvrcholením přirozeného vývoje. S partnery White & Case jsme si porozuměli i po lidské stránce a jsem si jist, že v zázemí mezinárodní firmy budeme moci našim klientům nabídnout ještě komplexnější spektrum služeb“, uvedl Luděk Chvosta.

White & Case představuje nový tým

Luděk Chvosta (54) je zkušeným advokátem a jako nový partner White & Case se bude  podílet na strategickém rozvoji sporové agendy a řízení korporátní skupiny. V roce 1992 byl jedním z původních zakladatelů advokátní kanceláře Horák Chvosta Vích, dnes známé jako Horák &Chvosta. S více jak třicetiletou právní a manažerskou praxí v České republice i v zahraničí je Luděk respektovanou osobností v české právní komunitě a jeho právní služby doposud využívala řada renomovaných mezinárodních klientů i zahraničních advokátních kanceláří. Během své kariéry se podílel na celé řadě významných mezinárodních transakcí a zastupoval klienty ve významných soudních sporech, arbitrážích a insolvenčních řízeních.

Jiří Horák (57) se bude ve White & Case nadále zaměřovat na oblasti obchodního práva, fúzí a akvizic, restrukturalizací, pojišťovnictví a sporovou agendu, kde využije svých více než 32 let bohatých odborných zkušeností.  Po krátkém působení na Správě pro věci majetkové a devizové na Ministerstvu financí ČR, pracoval Jiří více než 10 let jako podnikový právník v oblasti zahraničního obchodu, kde se specializoval jak na zahraničně obchodní transakce tak i na řízení majetkových účastí v zahraničí. V roce 1990 stál u zrodu pražské pobočky advokátní kanceláře Nörr, Stiefenhofer & Lutz a v roce 1991 byl jedním z původních zakladatelů advokátní kanceláře Horák Chvosta Vích, dnes známé jako Horák &Chvosta. Zde zastupoval převážně mezinárodní klientelu a úspěšně se podílel na řadě projektů zejména v oblasti fúzí a akvizic, pojišťovnictví, restrukturalizace a nemovitostí. Soustavně se též věnoval korporátní klientele a zastupování v soudních a rozhodčích řízení jak v tuzemsku tak i v zahraničí.

Barbora Rovenská (42) je známou a vyhledávanou odbornicí zejména na poli práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže, ochrany osobních údajů, reklamy a spotřebitelských soutěží. Její bohatá praxe však zahrnuje i oblast obchodních závazkových vztahů a pracovního práva. Jako counsel White & Case se bude podílet především na budování IP/IT týmu a dále se bude profilovat v oblasti problematiky nekalosoutěžního jednání, reklamy, ochrany osobních údajů a pracovního práva. Svoji dosavadní kariéru advokátky spojila Barbora s advokátní kanceláří Horák & Chvosta, kde působila od roku 1992 a roku 1999 se stala  partnerkou této advokátní kanceláře.  

David Padyšák (39), další z nových counselů White & Case, rozšíří tým expertů zabývajících se zejména právem nemovitostí a stavebním právem. David se těmito oblastmi práva a dále obchodním a korporátním právem zabýval od svého příchodu do advokátní kanceláře Horák & Chvosta, kam nastoupil ještě před dokončením vysokoškolského studia v roce 1994. V roce 1999 se pak stal partnerem advokátní kanceláře.  V uplynulých letech se David intenzivně věnoval úpravě smluvních vztahů při výstavbě investičních celků, transakcemi v oblasti nemovitostí, ale i problematice výstavby větrných a fotovoltaických elektráren. Jeho praxe však přesahuje i do jiných obchodních závazkových vztahů a částečně i sporové agendy, kde zastupoval klienty v mezinárodních rozhodčích řízeních. David Padyšák je členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory a v minulosti se účastnil stáží v německých advokátních kancelářích a studijních pobytů v SRN. David obsluhuje mezinárodní klientelu s důrazem na německy hovořící země.

David Ilczyszyn (39) se bude v rámci White & Case jako counsel zaměřovat na sporovou agendu, korporátní a obchodní právo, zastupování klientů před orgány státní správy a právní poradenství související s uváděním jejich výrobků na trh. David působil v advokátní kanceláři Horák & Chvosta od roku 1995, od roku 1999 pak jako partner. Během této doby se podílel na řadě významných transakcí v oblasti fúzí a akvizic a restrukturalizací. Zastupuje klienty ve významných soudních sporech, včetně tzv. akcionářských sporů. David  se také specializuje na právo hospodářské soutěže a právní otázky veřejnoprávní regulace různých oblastí podnikání v České republice.

White & Case rovněž rozšíří svůj juniorní tým o Emila Fischera, experta na restrukturalizace a insolvenční řízení s dlouholetou bankovní praxí, který posledních šest let vykonával zároveň funkci insolvenčního správce, Petra Topku, advokáta se zaměřením na právo IP/IT a právo životního prostředí, a Petru Kutákovou, advokátní koncipientku působící v advokátní kanceláři Horák & Chvosta od roku 2009. 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz