13. 2. 2001
ID: 1070upozornění pro uživatele

Zeman jednal v Belgii hlavně o přistoupení ČR k EU

Belgie bude předsedat Evropské unii v letošním druhém pololetí, tedy právě v době, kdy dojde zřejmě ke zlomu v jednání a bude se rozhodovat o složení první skupiny vstupujících nových členů. Premiér Miloš Zeman proto soustředil rokování s belgickými představiteli právě na tento aspekt. Jeho protějšek Guy Verhofstadt mu oznámil, že požádal Evropskou komisi, aby o měsíc uspíšila přípravu letošních posudků na kandidáty, takže budou sloužit už jako podklad pro neformální říjnový summitu EU v Gentu, který bude zasvěcen rozšíření.


Belgie bude předsedat Evropské unii v letošním druhém pololetí, tedy právě v době, kdy dojde zřejmě ke zlomu v jednání a bude se rozhodovat o složení první skupiny vstupujících nových členů. Premiér Miloš Zeman proto soustředil rokování s belgickými představiteli právě na tento aspekt. Jeho protějšek Guy Verhofstadt mu oznámil, že požádal Evropskou komisi, aby o měsíc uspíšila přípravu letošních posudků na kandidáty, takže budou sloužit už jako podklad pro neformální říjnový summitu EU v Gentu, který bude zasvěcen rozšíření. Před novináři připomněl rozhodnutí unie "individualizovat" proces jednání. "Jakmile bude někdo připraven, musíme rozhodnout a nechat ho do unie vejít," podotkl. Zdůraznil, že Belgie je "připravena pomoci, aby Česko bylo jednou z prvních zemí, které v příštích letech do EU vstoupí".

Zeman v této souvislosti připomněl vůli ČR stát se plnoprávným členem unie před volbami do Evropského parlamentu na jaře 2004 a před příští mezivládní konferencí o revizi základních smluv, která se bude konat ve stejném roce. "Děkuji za podporu ze strany Belgie - i když vím, že všechno záleží především na našich výkonech," řekl. Premiéři si notovali, pokud jde o budoucí vizi evropské integrace. Oba se vyslovovali pro federalistickou koncepci, podle Zemana "jeden z nejnebezpečnějších a nejpřitažlivějších snů". Verhofstadt oznámil, že koncem roku uspořádá v Bruselu velkou debatu o budoucnosti Evropy, na niž pozve zástupce kandidátských zemí. Všechny tyto věci podrobně rozebere s českými činiteli 7. května v Praze. Při svém vůbec prvním setkání si rozuměli také stran potřeby spojenectví malých a středních zemí v budoucí Evropské unii. Podle Zemana se shodovali v názoru, že by bylo dobře v EU pěstovat jednotně nejen ekonomickou, ale více i sociální, zahraniční, obrannou politiku a ochranu životního prostředí. Probrali možnosti intenzívnějšího provázání mezi Visegrádem a Beneluxem.

Dopoledne strávil Zeman pracovní snídaní s představiteli belgické banky KBC, která je po koupi ČSOB a převzetí IPB největším bankovním domem v ČR. Šlo nejen o to, jak do České republiky přitáhnout více zahraničních investorů, ale také o to, jak navrátit do IPB hodnotná aktiva, o něž banka přišla kvůli politice svého předchozího vedení. Přijetí u krále Alberta II., o 20 minut delší oproti plánované půlhodině, se zaměřilo na evropská témata. Premiér a král navázali na své setkání před půlrokem v Praze a mluvili o federalistickém konceptu sjednocené Evropy, který je jim blízký, stejně jako o možnosti vytvořit uvnitř Evropské unie neformální blok malých a středních zemí jako protiváhu velkým státům. Na pracovním obědě se zástupci obou komor belgického parlamentu, kterého se zúčastnil i předseda Poslanecké sněmovny Herman De Croo, se hovořilo zejména o belgickém předsednictví v EU a o postojích Belgie vůči rozšíření unie.

Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr po ránu slavnostně otevřel bruselskou kancelář českých vládních agentur CzechTrade a Czechinvest na prestižní ulici Belliard v "evropské" čtvrti Bruselu. Jejich pracovníci budou mapovat belgický trh pro potřeby českého dovozu, jenž je považován za nedostatečný, a lákat místní i nadnárodní evropské firmy sídlící zhusta v Bruselu k podnikání v ČR. Grégr promluvil také na semináři belgických a českých podnikatelů v sídle Federace belgických podniků. Zrekapituloval systém investičních pobídek platný v ČR a informoval o letošních velkých privatizačních projektech, například ropné firmy Unipetrol, železáren Vítkovice a Nová huť, Českých energetických závodů a distribučních firem, Transgasu a dalších. Na podobné téma hovořil odpoledne ke stejným posluchačům i Zeman - kromě investičních pobídek a příznivého vylíčení českého prostředí pro investory zdůraznil hospodářské ukazatele rostoucí české ekonomiky. Za ČR se semináře zúčastnili šéfové Svazu průmyslu a dopravy, Czechinvestu a CzechTradu a ředitelé dvou desítek firem se zájmem o Belgii, od Třineckých železáren po textilní podnik Odetka z Vrbna pod Pradědem.

Státní tajemník Pavel Telička přítomné upozornil, že ČR daleko před ostatními kandidáty členství v EU uzavřela kapitolu "volný pohyb zboží", která je jedním z pilířů jednotného vnitřního trhu EU. Počíná si velmi dobře při slaďování práva v oblasti hospodářské soutěže - také tuto kapitolu má šanci uzavřít "mezi prvními". Tyto výsledky svědčí o tom, že země bude z hlediska podnikání a obchodu záhy uplatňovat stejný právní řád jako ten, na který jsou západoevropští podnikatelé zvyklí. Po krátkém setkání s krajanskou obcí Zeman z Bruselu odletěl do Lucemburku, kde měl krátce po příletu zdvořilostní setkání s velkovévodou Jindřichem. Den ukončil oficiální večeří, kterou na jeho počest dával lucemburský premiér Jean-Claude Juncker, s nímž bude dál jednat v úterý v rámci jednodenní návštěvy Lucemburska.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz