21. 10. 2016
ID: 103329

10 otázek pro ... Víta Horáčka

Zdroj: epravo.cz

eFocus

JUDr. Vít Horáček patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českého a evropského práva podle českých arbitrážních pravidel, dále pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu a Vídni. Je rovněž mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Jeho znalosti v oboru informačních technologií mu umožňují, aby byl rozhodcem v tzv. ADR řízeních o evropských doménách (.eu). Mimo to ještě přednáší na katedře mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

1. Proč jste se rozhodl stát právníkem?
Když jsem byl asi patnáctiletý, četl jsem román o anglickém advokátovi a tam to možná vše začalo. I když musím říct, že jsem studoval také zahraniční obchod a i obchodování mě lákalo, možná kvůli jazykům a cestování. V mé praxi to teď mám všechno spojené.

2. Co máte na své práci nejraději?
Pestrost, ráno hovoříte s Japonskem, odpoledne zpracováváte smlouvu o dílo, naše práce je prostě zajímává.

3. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Takových zážitků je víc, ale vzpomínám si třeba na milá setkání se členy rodiny Petscheků/Gellertů pro které jsem měl tu čest dlouhá léta pracovat.

4. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Každý den. Občas to je ustanovení právního předpisu, občas to je přístup kolegů, někdy to je naivita či přílišná důvěřivost lidí.

5. Který zákon považujete za nejzdařilejší?

Zákon směnečný a šekový, který funguje desetiletí takřka bez novel.

6. Co vás nejvíce dokáže rozčílit?
Neslušné chování a nezdvořilost.

7. Ideální způsob relaxace?
S milými lidmi v horách u moře a výbornou beletrií po ruce.

8. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Určitě obchodní, tenkrát hospodářské právo a mezinárodní právo, zejména mezinárodní právo soukromé. Nikdy mě nebavily dějiny.

9. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Je velkou radostí, dělat práci, která Vás baví. K tomu je ale potřeba trvalé studium nejen práva, ale i jazyků.

10. Čím Vás dokáží studenti překvapit?
Musím říct, že učení mě neuvěřitelně baví. Studenti mě vždycky překvapí neotřelým novým názorem, který mě často nutí zamyslet se nad právními problémy jinak a to i v mé praxi pomáhá.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz