Poslat článek emailem

*) povinné položky
9. 5. 2016
ID: 101390

Majetková přiznání soudců a státních zástupců

Zdroj: epravo.cz

eFocus

Jako blesk z čistého nebe přišla v březnu tohoto roku zpráva, že by vedle politiků a dalších osob zastávajících významné funkce ve veřejné správě měli majetková přiznání podávat i soudci a státní zástupci. Pozměňovací návrh spatřil světlo světa krátce před jednáním Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, kterému byl po schválení v 1. čtení dne 16. 12. 2015 přikázán vládní návrh novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, iniciovaný ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Připomenu, že vládní návrh podle důvodové zprávy reagoval na roztříštěnost stávající právní úpravy, která narušovala princip veřejné kontroly politiků a dalších osob zastávajících významné funkce ve veřejné správě a která fakticky vedla k tomu, že zákon přestal plnit účel, pro který vznikl. Deklarovaným cílem bylo proto zavést povinnost podávat oznámení již ke dni vzniku funkce, zefektivnit kontrolní mechanismus, zpřísnit sankce, zavést elektronizaci majetkových přiznání a upravit podmínky přechodu funkcionářů z veřejné do soukromé sféry.

Pozměňovací návrh zavádějící povinnost soudců a státních zástupců podávat majetková přiznání (nutno dodat, že soudci a státní zástupci tuto povinnost měli od 1. 1. 2007, než byla k 20. 6. 2008 zase zrušena) byl předkladatelem odůvodněn potřebou transparentnějšího fungování justičního systému a informacemi ze zpráv BIS, z nichž mělo vyplývat ovlivňování zástupců justice ze strany organizovaného zločinu, v důsledku čehož podle blíže nespecifikovaných průzkumů veřejného mínění trvale klesá důvěra veřejnosti v justici jako celek. Vzorem byla předkladateli právní úprava ve Spojených státech amerických, kde je zveřejňování majetkových přiznání pro soudce a státní zástupce zavedeno již od roku 1978.

Uvedené důvody pro zavedení majetkových přiznání pro soudce a státní zástupce považuji za bezprecedentní. Je skutečně v právním demokratickém státě možné, aby zákonodárce legislativní návrh odůvodňoval způsobem, kterým paušálně dehonestuje představitele justice jejich spojováním s organizovaným zločinem? Citované zprávy BIS zmiňující se o představitelích justice nikdy neuváděly žádné konkrétní poznatky. Navíc lze na konkrétních příkladech doložit, že stávající kontrolní mechanismy odhalující excesy představitelů justice fungují – viz nedávné odsuzující rozsudky či kárná rozhodnutí.

Pokud jde o tvrzenou klesající důvěru veřejnosti v justici jako celek, není bez zajímavosti letošní zpráva eurokomisařky pro spravedlnost,[1] z níž je zřejmé, že v České republice meziročně důvěra občanů v soudnictví a nezávislost soudního rozhodování vzrostla a dostala se do průměru Evropské unie. O tom, že zavedení majetkových přiznání pro soudce a státní zástupce nemá žádný významný vliv na důvěru veřejnosti v justici a nezávislost jejího fungování, svědčí výsledky Polska, Chorvatska a zejména Slovenska, kde soudci a státní zástupci majetková přiznání podávají, a přesto se v uvedeném hodnocení tyto státy umístily až za Českou republikou (Slovensko pak na úplně posledním místě).

Nabízí se proto celá řada otázek – jsou majetková přiznání pro soudce a státní zástupce potřebná, mají smysl? Zvláště v situaci, kdy již přibližně třetina státních zástupců průběžně informuje o svých majetkových (a nejen majetkových) poměrech Národní bezpečnostní úřad v souvislosti s přístupem k utajovaným informacím? A potvrdila dosavadní zkušenost, že jsou majetková přiznání skutečně nástrojem, který zabraňuje přijímání úplatků?

Mrzí mne, že není vůle o těchto otázkách diskutovat. Přitom bavit se o nich např. až ve chvíli, kdy si nespokojený obžalovaný vyhledá bydliště státního zástupce nebo soudce, už bude pozdě.


Mgr. Zdeněk Matula,
prezident Unie státních zástupců


------------------------------------------
[1] Dostupné na www, k dispozici >>> zde

Názor byl publikován v rámci vydání EPRAVO.CZ Digital - duben 2016.

EPRAVO.CZ Digital - duben 2016


Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.

  App Store    Google Play    Microsoft - Windows 10


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz