19. 6. 2017
ID: 106030

Léto versus generátor spisů aneb Právní život

Zdroj: Mgr. Jan Januš

Ve středu začíná astronomické léto. Tento fakt má svůj blahý i neblahý vliv rovněž na právo a dění v legislativní oblasti. Zvláště, když se jako letos spojuje ještě s nadcházejícími podzimními volbami do Poslanecké sněmovny, tedy z hlediska zákonodárného procesu nejklíčovějšího tělesa v zemi. V zákonech už patrně mnoho posunů nenastane, což nemusí být na škodu - v mnoha případech právě naopak -, ale nejistota spojená s tím, že nikdo příliš neodhadne, co se ještě projedná, co už ne a ještě s jakým výsledkem, škodlivá bezesporu je.

Tak třeba generátor spisů, který by určoval, jaký případ dostane na starosti ten který soudce. O tomto nápadu slýcháme už velmi dlouho, předmětný návrh právě leží ve sněmovně, ale nikdo neví, jak to s ním dopadne. A slovo nikdo není v tomto případě novinářskou nadsázkou ani jakýmsi zaokrouhlováním, protože výsledek netuší třeba ani předseda sněmovního Ústavně právního výboru Jeroným Tejc, který hodlá s nadcházejícími volbami ukončit svou poslaneckou kariéru. Podle jeho slov, pronesených v pátek na sympoziu Právní problematika hromadných žalob, konaneném v rámci Pražského právnického jara, není jisté, zda generátor spisů vznikne a není ani možné to předvídat. Jak Jeroným Tejc dodal, nová pravidla se navíc mohou objevit hned ve třech variantách.


Jak by tedy generátor spisu případně vypadal? Podle Tejcových slov může být jednak zaveden pro všechny oblasti najednou, jednak může vzniknout jen pro oblast insolvencí s tím, že za tři roky se rozšíří na všechno, jednak bude jen pro insolvence, a to bez dalšího. Shoda podle něj nepanuje ani v Ústavně právním výboru, rozhodnutí sněmovny je tedy nepředvídatelné a uvidí se patrně 27. či 28. června, kdy by se mělo o návrhu hlasovat.


Obávám se, že jde o zcela učebnicovou ukázku toho, jak by česká a vlastně ani žádná jiná legislativa vznikat neměla. Jde o důležitou změnu, zcela rušící dosud zaběhlé pořádky a její případné zavádění už nyní zavání metodou pokus - omyl. Nezapomínejme ani na jistě relevantní vyjádření důležitých soudců v zemi, kteří považují právě generátor spisů za jakési vyjádření nedůvěry k nim osobně a také k jejich práci. 


Neměli bychom opomenout také to, že jde o další zásadní zásah do procesního práva, aniž by došlo k rekodifikaci civilního procesu, po níž minimálně zástupci odborné veřejnosti už dlouho volají. Stejně jako po znovuvytvoření pravidel trestního řízení. Nejen, že kodexy a ani jejich určité části nejsou stále k dispozici, nevede se o nich ani dostatečná debata v odborné veřejnosti a navíc je dosti nejisté, jak úspěšně a rychle probíhají související práce. Mgr. Jan Januš