4. 1. 2016
ID: 100077

Stručně, rychle a kvalitně

Zdroj: Tomáš Rychlý

eFocus

Dovolte mi nostalgickou vzpomínku na komerční praxi před patnácti a více lety: když došlo na právní analýzu od advokáta, klienti nejen vyžadovali, ale dokonce i četli a diskutovali rozsáhlá memoranda, rozebírali s advokáty konkrétní argumenty a věnovali dostatek času a pozornosti detailnímu pochopení problému.

Nezní to dnes trochu jako sci-fi? Kdo z nás v komerční advokacii slyšel v posledních několika dnech od klienta větu na téma: prosím hlavně nepiště nic rozsáhlého, stačí mi krátké shrnutí do emailu? Prosím, netlačte se a nehlaste se všichni.

Bylo by triviální konstatovat, že doba zpovrchněla, stala se poněkud „tekutou" (Zygmunt Bauman), je hektická, ale hlavně a především je přesycena informacemi a, ano, i právními informacemi a právními argumenty.

Je tedy pochopitelné, jestliže klienti reagují zcela přirozeně a žádají své právní poradce o – méně informací. Stačí shrnutí v PowerPointu, stačí jedna věta v emailu, stačí „high level summary", hlavně prosím nepište žádné dlouhé elaboráty. Snad i ta SMS nebo krátká zpráva v chatu může stačit, ne? Když o něco požádá klient (a tedy je to i v mezích zákona a stavovských předpisů), samozřejmě ho rádi poslechneme.

Podle mne to je výchovné, správné a užitečné. Protože poptávka po stručných právních radách nutí k sevřenějšímu a zřetelnějšímu vyjádření. Už se stěží dá věc „okecat", utopit klienta v přívalu informací či snad dokonce (chraň pánbůh) paragrafů a nekonečných souvětí. Klienti už tohle nechtějí, už to nekoupí.

Věc je ale velice zrádná a jaksi návodná. Jen aby se nestalo, že umenšíme nejen sdělení klientovi, ale i studium, analýzu a promýšlení právních informací a argumentů, které jsou základem pro naši (samozřejmě, že velice stručnou!) právní radu. Věci navíc vůbec nepomáhá, že klienti již nechtějí platit čas, strávený „interními poradami", „rešeršemi" či „studiem podkladů". Ještě méně věci pomáhá rozptýlení, které právníkům poskytuje Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, osobní emaily, a mnoho dalších vytržení (dosaďte si prosím sami).

Jinými slovy: je v lidských silách provést kvalitní právní úvahu, přitom současně být „online" a vyřizovat došlé emaily, SMS, chatové zprávy a (dosaďte si prosím sami) a nakonec ji vyjádřit takřka holou větou? Osobně mám pochybnosti. Útoků na naši soustředěnost přibývá a musíme válčit na mnoha frontách. Nemohu necitovat instrukci mého staršího a zkušenějšího kolegy pro ostatní (mladší advokáty): „Ne[mazli] se s tím, udělej to rychle a kvalitně." Cítíte ten vnitřní rozpor?

Myslím, že každý ví, o čem mluvím a kritiky poměrů jsem přednesl až až. Možná se ptáte, zda má tedy autor snad nějaký dobrý vyzkoušený recept, jak v prostředí nadbytku komunikace, v tomto pekelném reji informací, zachovat rozvahu a především vysokou kvalitu právního poradenství. Odpovím bez obalu: nemá. Má jen několik návrhů a bude velice rád za vaše komentáře a osobní zkušenosti. Tak tedy:

  • 1. čtu si důležité dokumenty vytištěné na papír. Není to šetrné k lesům. Ale pomáhá to soustředění a pomáhá to nalézt překlepy, chyby a mezery v argumentaci;
  • 2. tu a tam ke studiu podkladů využívám klidu zasedací místnosti, kde jsem bez telefonu a skryt před komunikačními útoky vnějšího světa;
  • 3. neodpovídám na emaily permanentně – spíše jen po „dávkách";
  • 4. vedu „interní porady" a diskuse, i když za to klient nezaplatí. Ještě nikdo nepopřel jednoduchý princip, že víc hlav víc ví; a
  • 5. snažím se zachovat si příčetnost mj. tím, že boxuji. Věřte, že není nic více osvobozujícího, než úder, zvlášť když se tu a tam trefíte. (A ano, uznávám, že v golfu jsou údery také.)Tomáš Rychlý,

Partner

WOLF THEISS 


Názor byl publikován v rámci vydání EPRAVO.CZ Digital - listopad 2015.

EPRAVO.CZ Digital - listopad 2015

Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz. App Store  Google Play  Microsoft - Windows 10© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz