17. 2. 2016
ID: 100523

Ustanovování obhájců v trestním řízení

Zdroj: JUDr. Christian Choděra

eFocus

Jako advokát sídlící v Praze, který v létě roku 2012 rozeslal na všechny pražské soudy žádost o zařazení do seznamu ex offo, a to jak pro trestní řízení, tak i pro civilní řízení, kterým se ve svém sloupku nebudu zabývat. Odpovědi se mi v průběhu podzimu dostalo myslím ze třech soudů, když jsem ani ve své žádosti odpověď nevyžadoval, neboť jsem to bral tak nějak automaticky, když jsem splnil veškeré náležitosti pro zapsání do těchto seznamů. Pozn. má osobní statistika zní, že jsem k dnešnímu dni přibližně z poloviny soudů nebyl ani jednou ustanoven v trestním řízení.

Od kolegů jsem se dozvěděl, že především pro tento druh obhajoby je nyní v Praze velký přetlak a že dříve, když bylo méně advokátů, to fungovalo tak, že soudci, či policejní vyšetřovatelé, měli své oblíbené obhájce, které stále dokola ustanovovali. Tuto nepřímou korupci se na soudech zákonodárci snažili vymýtit § 39, odst. 3, trestního řádu: „Advokáti vedení v pořadníku jsou ustanovováni jako obhájci jednotlivým obviněným postupně tak, jak za sebou následují jejich příjmení v pořadníku.“ Pokud dnes vznesete dotaz k příslušnému soudu, tak vám soud ochotně sdělí, u jakého písmena v pořadníku právě je a kolik je celkem jmen v tomto seznamu apod.

Samotné ustanovení probíhá tak, že v případě potřeby soud nahlédne do uvedeného pořadníku a pošle vám datovou zprávu nebo (když se jedná např. o vazební věc a musí se kvůli lhůtám spěchat) předá seznam několika obhájců pracovníkům Policie ČR, aby vám zavolali, když poté Policie ČR v 99 % volá ze skrytého čísla. Poslední rok s kolegy zjišťujeme, že jsou naše pevné linky nebo mobilní telefony pouze krátce prozvoněny, a to ze zmiňovaného skrytého čísla, když je zcela nereálné, abychom tento hovor přijali, reagovali, popř. na něj zavolali zpět.

Pokud se jedná skutečně o možnost ustanovení obhájcem, která je tímto způsobem tak naprosto zbytečně zmařena, tak mi vyvstává hned několik otázek: Na seznamu je X tisíc obhájců, takže i kdyby se tímto způsobem postupovalo, tak kolik takovýchto „nepohodlných“ jmen může být ve skutečnosti „odstraněno“? Nebo tím, že jsem byl prozvoněn a nezvedl jsem to, automaticky se v seznamu propadám a musím čekat rok či dva než na mne přijde opět řada? Pokud tomu tak skutečně je a stále zde existuje jisté „kamarádíčkování“, tak mi to přijde pro českou justici zcela nedůstojné a naprosto zbytečné.

Výkon advokacie by neměl být o tom, abychom působili u soudu jako kverulanti, věční stěžovatelé či osoby způsobující nadměrnou administrativní zátěž. Dále mi přijde nevážné, abychom si hráli na detektivy za účelem skutečného a faktického prokázání shora uvedených tvrzení. Navíc, když si např. pročítám web České advokátní komory, tak jsem samozřejmě neobjevil něco nového, ale bohužel mám pocit, že se situace nikterak nezlepšuje. Kolega mi oznámil, že přemýšlí o sepsání a podepsání petice a já se závěrem sám sebe ptám, jaký by měl být název této petice např. - „Chceme čestně svého offáka!“?


JUDr. Christian Choděra,
advokát


Názor byl publikován v rámci vydání EPRAVO.CZ Digital - prosinec 2015.

EPRAVO.CZ Digital - prosinec 2015

Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.


App Store Google Play Microsoft - Windows 10© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz