NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Sbírka:  337/2019 | Částka:  142/2019
17.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)