NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

Sbírka:  15/2016 | Částka:  6/2016
21.1.2016
(celý text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF)