NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

Sbírka:  151/2004 | Částka:  52/2004
7.4.2004

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

151

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. března 2004,
kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie
přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky


      Vláda nařizuje podle § 51 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

§ 1

      Střelné zbraně zařazené podle § 7 zákona o zbraních do kategorie D a mechanické střelné zbraně, u nichž je napínací síla menší nebo se rovná 150 N, a střelivo do uvedených zbraní je možné přepravit na území České republiky z jiného členského státu Evropské unie bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.1)

§ 2

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Předseda vlády:


PhDr. Špidla v. r.

1.  místopředseda vlády a ministr vnitra:


Mgr. Gross v. r.


––––––––––––––––––––
1)
Čl. 11 odst. 4 Směrnice Rady č. 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole, nabývání a držení zbraní. Čl. 10 odst. 4 Směrnice Rady č. 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.