NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Sbírka:  590/2006 | Částka:  188/2006
27.12.2006

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

590

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006,
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci


      Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

      Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Předseda vlády:


Ing. Topolánek v. r.Místopředseda vlády


a ministr práce a sociálních věcí:


RNDr.
Nečas v. r.
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.