NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  210/2013 | Částka:  85/2013
23.7.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


210

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. července 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb. a nařízení vlády č. 246/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 písmeno a) zní:
˙a)
výši základní sazby minimální mzdy, výši další sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy,˙.

      2.  V § 2 se číslo ˙48,10˙ nahrazuje číslem ˙50,60˙ a číslo ˙8 000˙ se nahrazuje číslem ˙8 500˙.

      3.  V § 3 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu      v Kč za měsíc
   1.  
50,60
  8 500
   2.
55,90
  9 400
   3.
61,70
10 400
   4.
68,10
11 400
   5.
75,20
12 600
   6.
83,00
13 900
   7.
  91,70
15 400
   8.
101,20
17 000.˙.

      4.  § 4 včetně nadpisu zní:

˙§ 4

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance

      (1)  Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.

      (2)  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu      v Kč za měsíc
   1.
48,10
  8 000
   2.
53,10
  8 900
   3.
58,60
  9 800
   4.
64,70
10 800
   5.
71,50
12 000
   6.
78,90
13 200
   7.
87,10
14 600
   8.
96,20
16 100.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.
Předseda vlády:


Rusnok v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:


Koníček v. r.