NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. června 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Sbírka:  157/2019 | Částka:  66/2019
27.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


157

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. června 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek
a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky


      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb.:
Čl. I

      Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 2 se za slovo ˙plnění˙ vkládají slova ˙a hazardní hry˙, za slovem ˙krajinotvorba˙ se čárka nahrazuje slovem ˙a˙ a slova ˙a Průmyslové vlastnictví˙ se zrušují.

      2.  Přílohy č. 1 a 2 znějí:

      ˙Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.


Čl. II


Účinnost


      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.


      1.  místopředseda vlády a ministr vnitra:


Hamáček v. r.