NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2005 o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného

Sbírka:  257/2005 | Částka:  95/2005
27.6.2005

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

257

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. dubna 2005
o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území
České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného


      Vláda nařizuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 676/ /2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

      Hodnota kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného se stanoví částkou 0,39 Kč za kus.

§ 2

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.
Předseda vlády:


Ing. Paroubek v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí:


Mgr. Sobotka v. r.