NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. ledna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  29/2020 | Částka:  14/2020
6.2.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


29

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. ledna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu
evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. a nařízení vlády č. 207/2016 Sb., se mění takto:

      1.  Příloha č. 451a zní:˙Příloha č. 451a k nařízení vlády č. 318/2013
Sb.

      2.  Za přílohu č. 625 se vkládá nová přílo- ha č. 625a, která zní:

˙Příloha č. 625a k nařízení vlády č. 318/2013
Sb.


Dosavadní příloha č. 625a se označuje jako přílo- ha č. 625b.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:


Mgr. Brabec v. r.