NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. srpna 2019 o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

Sbírka:  220/2019 | Částka:  94/2019
30.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


220

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019
o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí
o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu,
které lze podat na zastupitelském úřadu


      Vláda nařizuje k provedení § 181b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:

§ 1

Maximální roční počty žádostí

      (1)  Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, které lze v rámci období 1 roku podat na zastupitelském úřadu, je uveden ve sloupci 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

      (2)  Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze v rámci období 1 roku podat na zastupitelském úřadu, je uveden ve sloupci 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

      (3)  Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování lze podávat bez omezení.

§ 2

Zastupitelské úřady s neomezeným počtem žádostí

      (1)  V případě zastupitelského úřadu neuvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení lze žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podávat bez omezení.

      (2)  V případě zastupitelského úřadu neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení lze žádosti o zaměstnaneckou kartu podávat bez omezení.

§ 3

Rozvržení maximálního ročního počtu žádostí

      (1)  Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání vyhrazený z počtu žádostí uvedeného ve sloupci 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro žádosti podané v rámci jednotlivých vládou schválených programů stanoví sloupec 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

      (2)  Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu vyhrazený z počtu žádostí uvedeného ve sloupci 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení pro žádosti podané v rámci jednotlivých vládou schválených programů stanoví sloupce 3 a 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

1.  místopředseda vlády a ministr vnitra:


Hamáček v. r.

Ministr zahraničních věcí:


Mgr. Petříček, Ph.D., v. r.Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 220/2019 Sb.