NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení

Sbírka:  113/2010 | Částka:  41/2010
22.4.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

113

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 12 zákona:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, se mění takto:

      1.  V poznámce pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje věta ˙Směrnice Komise 2009/26/ES ze dne 6. dubna 2009, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ /ES o námořním zařízení.˙.

      2.  Příloha č. 1 zní:

˙Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.      3.  V příloze č. 2 označení přílohy umístěné v pravém horním rohu první stránky přílohy zní: ˙Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.˙.

      4.  V příloze č. 3 označení přílohy umístěné v pravém horním rohu první stránky přílohy zní: ˙Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.˙.

      5.  V příloze č. 2 označení přílohy umístěné v pravém horním rohu první stránky přílohy zní: ˙Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


v z. PhDr. Kohout v. r.

Ministr dopravy:


Ing. Slamečka v. r.