NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Sbírka:  222/2011 | Částka:  79/2011
22.7.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

222

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2011
o zavedení letního času v letech 2012 až 2016


      Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Předmět úpravy

      Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zavedení letního času v letech 2012 až 2016.

§ 2

Počátek a konec letního času v letech 2012 až 2016

      (1)  Letní čas se zavádí
a)
v roce 2012 dnem 25. března,
b)
v roce 2013 dnem 31. března,
c)
v roce 2014 dnem 30. března,
d)
v roce 2015 dnem 29. března,
e)
v roce 2016 dnem 27. března.

V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

      (2)  Letní čas končí
a)
v roce 2012 dnem 28. října,
b)
v roce 2013 dnem 27. října,
c)
v roce 2014 dnem 26. října,
d)
v roce 2015 dnem 25. října,
e)
v roce 2016 dnem 30. října.

V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

§ 3

Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu

      (1)  Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času v letech 2012 až 2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu kratší.

      (2)  Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým konec letního času v letech 2012 až 2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu delší.

§ 4

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.
Předseda vlády:


RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:


Dr. Ing. Drábek v. r.


––––––––––––––––––––
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času. Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času -- Harmonogram období letního času (2011/C 83/06).