NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2011 o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Sbírka:  410/2011 | Částka:  144/2011
21.12.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

410

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2011
o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců
na nemocenském pojištění      Vláda nařizuje podle § 6 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:

§ 1

      Částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemo-cenském pojištění od 1. ledna 2012 činí 2 500 Kč.
§ 2

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:


Dr. Ing. Drábek v. r.