NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. dubna 2005 o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

Sbírka:  153/2005 | Částka:  59/2005
28.4.2005

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

153

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. dubna 2005
o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání


      Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 27 odst. 5 a § 133 odst. 2 tohoto zákona:

§ 1

Tvorba prostředků účtu

      Český telekomunikační úřad (dále jen ,,Úřad") převádí na radiokomunikační účet (dále jen ,,účet") peněžní prostředky ve výši 6 % vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Peněžní prostředky Úřad převádí na účet čtvrtletně do 10 pracovních dnů po uplynutí čtvrtletí s výjimkou čtvrtého čtvrtletí, kdy peněžní prostředky převede nejpozději v této lhůtě podle stavu k 10. prosinci. Doúčtování za období od 11. prosince do 31. prosince běžného roku Úřad provede do 31. ledna roku
následujícího.
§ 2

Čerpání prostředků účtu

      Úřad převede peněžní prostředky z účtu na úhradu efektivně a účelně vynaložených nákladů podle § 27 odst. 1 zákona vzniklých držitelům individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů anebo Ministerstvu obrany při využívání rádiových kmitočtů pro vojenské účely do 15 pracovních dnů poté, co potvrdil anebo stanovil jejich výši podle § 27 odst. 3 zákona.

§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.
Předseda vlády:


JUDr. Gross v. r.

Ministr informatiky:


Mlynář v. r.