SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 10. června 2019 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018

Sbírka:  155/2019 | Částka:  64/2019
27.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


155

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 10. června 2019
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018


      Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2018 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2018:

      1.  Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2018 činil 6 037 791.

      2.  Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2018 činila 86 903 254,925 MWh.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Pokorný v. r.