SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 9. března 2007 o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007

Sbírka:  50/2007 | Částka:  22/2007
21.3.2007

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

50

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 9. března 2007
o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2007


      Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 22. února 2007 vydalo výměr MF č. 03/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 2/2007 ze dne 23. února 2007 a nabyl účinnosti dne 1. března 2007.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.