SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. prosince 2011 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012

Sbírka:  398/2011 | Částka:  138/2011
12.12.2011

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

 
398

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 2. prosince 2011
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců
podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012


      Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve zně-ní zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro rok 2012 platovou základnu ve výši 51 164,10 Kč.


Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.